prononciation: IPA: /ˈkøːr/

Les traductions dans français:

 • maladie         
  (Noun  f) (noun   )
 • cœur     
  (Noun  m)
 • mal     
  (advb, noun, adjv   )
 • période     
  (Noun  f) (noun   )
 • sphère     
  (Noun  f) (noun   )
 • ère   
  (Noun  f) (noun   )
 • époque     
  (Noun  f) (noun   )

Expressions similaires dans le dictionnaire hongrois français. (12)

Basedow-kórgoitre exophtalmique
borna-kór vírusavirus maladie de borna
chagas-kórmaladie de chagas
Chagas-kórmaladie de Chagas
Hansen-kórmaladie de Hansen; lèpre
hodgkin-kórmaladie de hodgkin
kergemarha-kórmaladie de la vache folle; encéphalopathie spongiforme bovine
korâge; date; Âge; époque; ancienneté; ère; période
kórt megállapítdiagnostiquer
körmilieu; circuit; cercle; tour; disque; rond; sphère; orbite; monde; arrondir; cycle
kőrcoeur; cœur
lyme-kórmaladie de lyme; borréliose

    Voir la/les déclinaison(s)

Exemple de phrases avec "kór", mémoire de traduction

add example
Az AZILECT a Parkinson-kór kezelésére szolgál monoterápiában (levodopa nélkül) vagy kombinációban (levodopávalAZILECT est indiqué dans le traitement de la maladie de Parkinson en monothérapie (sans la lévodopa) ou en association (avec la lévodopa
A Stalevo a Parkinson-kór kezelésére javallott felnőtt betegekben, valamint a levodopa/dopa dekarboxiláz (DDC) gátló kezelésre nem stabilizálódó dózis-végi (end-of-dose) motoros fluktuációkraStalevo est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de la maladie de Parkinson et de fluctuations motrices de fin de dose qui ne peuvent être stabilisées avec l' association lévodopa/inhibiteur de la dopa décarboxylase (DDC
A Stalevo-t a Parkinson-kór kezelésére alkalmazzákStalevo est un médicament destiné au traitement de la maladie de Parkinson
A betegségek között szerepelt akut leukaemia első remisszió után, első vagy további relapszusa, magas rizikójú első remisszió, vagy az indukció sikertelensége; krónikus myeloid leukémia krónikus vagy előrehaladott fázisa; elsődleges refrakter vagy rezisztens relabált Hodgkin-kór vagy non-Hodgkin lymphoma és myelodysplasiás szindrómaLes hémopathies incluaient des leucémies aiguës au delà de la première rémission, après une ou plusieurs rechutes, en première rémission (risque élevé), ou après échec d induction; des leucémies myéloïdes en phase chronique ou à des stades avancés, des maladies de Hodgkin ou des lymphomes non-Hodgkiniens réfractaires primaires, ou en rechute chimiorésistante et des syndromes myélodysplasiques
Dicséret illeti a francia elnökséget az "Európa az Alzheimer-kór ellen” című konferencia megszervezéséért és a probléma proaktív megközelítéséért.(EN) Permettez-moi de féliciter la présidence française d'organiser la conférence "L'Europe contre la maladie d'Alzheimer" et le rôle proactif qu'elle a adopté.
A Replagal hatásosságát és gyógyszerbiztonsági jellemzőit két randomizált, kettős-vak, placebo-kontrollált vizsgálatban és nyitott kiterjesztéses vizsgálatokban tanulmányozták, összesen negyven betegen, akiknél klinikai és biokémiai vizsgálati eredmények alapján Fabry-kórt diagnosztizáltakLa sécurité et l efficacité de Replagal ont été évaluées lors de deux études randomisées, en double aveugle et contrôlées par placebo et d études d extension ouvertes, portant sur un total de ‧ patients chez lesquels on avait diagnostiqué une maladie de Fabry suite à des analyses cliniques et biochimiques
Reméljük, hogy további, az Alzheimer-kórra és más demenciákra vonatkozó, innovatív intézkedéseket is támogathatunk majd.Nous espérons pouvoir soutenir d'autres projets innovants, qui pourraient traiter des problèmes liés à la maladie d'Alzheimer et aux autres formes de démence.
A kontrollos klinikai vizsgálatok során hozzávető ‧ Hehn & Yahr I-IV. stádiumú Parkinson-kórban szenvedőDes études cliniques contrôlées ont inclus environ ‧ patients à un stade I ‧ selon la classification de Hoehn et Yahr
A ‧/‧. számú, Françoise Grossetête, John Bowis, Lévai Katalin, Jan Tadeusz Masiel és Antonios Trakatellis által benyújtott, az Alzheimer-kór elleni küzdelem prioritásairól szóló írásbeli nyilatkozat megkapta a Parlament képviselői többségének aláírását, így azt az Eljárási Szabályzat ‧. cikke bekezdésének megfelelően megküldik a címzetteknek, és az aláírók nevével együtt közzéteszik a ‧. február ‧-i ülés elfogadott szövegei közöttLa déclaration écrite ‧/‧ déposée par les députés Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel et Antonios Trakatellis sur les priorités de la lutte contre la maladie d'Alzheimer a recueilli les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement et sera par conséquent, conformément à l'article ‧, paragraphe ‧, du règlement, transmise à ses destinataires et publiée, avec indication du nom des signataires, dans les Textes adoptés de la séance du ‧ février
A Prometax hatással lehet az ún. antikolinerg (gyomorgörcs oldására vagy a Parkinson-kór kezelésére vagy az ún. utazási betegség megelőzésére használatos) gyógyszerkészítményekrePrometax peut interférer avec des médicaments anticholinergiques (médicaments utilisés pour soulager des crampes d estomac ou des spasmes, traiter une maladie de Parkinson ou prévenir le mal des transports
Ebben a jelentésben a tagállamok közötti jobb koordinációra, valamint hatékonyabb és szolidaritáson alapuló, a megelőzést és a demenciában, különösen az Alzheimer-kórban szenvedők kezelését, valamint a körülöttük élőket - legyen szó egészségügyi szakemberekről, szolgáltatókról vagy családtagokról - szem előtt tartó válaszra szólítunk fel.Dans ce rapport, nous appelons à une coordination améliorée entre les États membres et à une réponse plus efficace et basée sur la solidarité visant à la prévention et au traitement des personnes souffrant de démences, en particulier la maladie d'Alzheimer, ainsi que les personnes qui les entourent, qu'il s'agisse de professionnels de la santé, de fournisseurs de services ou de proches.
Mivel Európa népessége öregszik, az Alzheimer-kór egyre gyakoribb lesz az EU-ban.À mesure que la population européenne vieillit, la maladie d'Alzheimer va devenir plus fréquente dans toute l'Union européenne.
A Parkinson-kórhoz társuló demenciában szenvedő betegek bizonyos mellékhatásokat gyakrabban tapasztalnak és még néhány további mellékhatást is észlelenek: remegés (nagyon gyakori), alvászavar, szorongás, nyugtalanság, a Parkinson-betegség romlása vagy hasonló tünetek kialakulása (izommerevség, mozdulatok kivitelezésének nehézsége) szokatlanul lassú vagy akaratlan mozdulatok, lassú szívverés, fokozott nyálképződés és kiszáradás (gyakori), szabálytalan szívverés és nehezen irányítható mozdulatok (nem gyakoriLes patients atteints de démence associée à la maladie de Parkinson ont développé des effets indésirables plus fréquemment et aussi certains effets indésirables supplémentaires: tremblements (très fréquent), troubles du sommeil, anxiété, agitation, aggravation d une maladie de Parkinson ou développement de symptômes similaires (rigidité musculaire, difficulté à effectuer des mouvements, mouvements incontrôlables ou anormalement lents), ralentissement des battements du c ur, hypersecrétion de salive et déshydratation (fréquent), irrégularité des battements du c ur et mauvais contrôle des mouvements (peu fréquent
Dyskinesia Előrehaladott Parkinson-kórban, levodopa és MIRAPEXIN kombinált alkalmazása esetén a pramipexol dózistitrálásának kezdeti szakaszában dyskinesia alakulhat kiDyskinésies A un stade avancé de la maladie de Parkinson, en association à la lévodopa, des dyskinésies peuvent apparaître lors de la phase initiale de traitement par MIRAPEXIN
A Parkinson-kór elleni gyógyszerek és a triciklusos antidepresszánsok antikolinerg hatásainak fokozása szintén előfordulhat, ha muszkarinreceptor antagonistákat alkalmaznak ilyen gyógyszerekkel együttUne potentialisation des effets anticholinergiques avec des agents antiparkinsoniens et des antidépresseurs tricycliques peut aussi arriver si les agents antimuscariniques sont utilisés de manière concomitante avec de tels médicaments
Egyéb tapasztalatok a ropinirollal A ropinirol a Parkinson-kór kezelésére is javalltAutre expérience clinique avec le ropinirole Le ropinirole est aussi indiqué dans le traitement de la maladie de Parkinson
A SIFROL idiopátiás Parkinson-kór okozta panaszok és tünetek kezelésére javallt.A betegség lefolyása során illetve a betegség késői szakaszában adható monoterápiaként vagy levodopával kombinálva, amikor a levodopa kezelés hatékonysága csökken/gyógyszerhatás rövidülés, vagy „ on-off ” jelenségek/és motoros fluktuációk lépnek felSIFROL est indiqué pour le traitement des symptômes et signes de la maladie de Parkinson idiopathique, en monothérapie (sans lévodopa) ou en association à la lévodopa, quand lorsqu au cours de l évolution de la maladie, au stade avancé, l effet de la lévodopa s épuise ou devient inconstant et que des fluctuations de l effet thérapeutique apparaissent (fluctuations de type fin de dose ou effets " on-off "
Ha ezt a kombinációt szükségesnek ítélik, különösen a Parkinson-kór végstádiumában, minden ilyen gyógyszer legalacsonyabb hatásos adagját kell felírniLorsque cette association s avère nécessaire, en particulier au stade terminal de la maladie de Parkinson, la dose efficace la plus faible des deux traitements doit être prescrite
Amint azt Barroso elnök úr és Sarkozy elnök úr július 15-én bejelentette, közös európai tervet kell készítenünk az Alzheimer-kór problémájának kezelésére, amely három pilléren nyugszik: kutatás, beteggondozás és életminőség, valamint etikai és jogi szempontok, különös tekintettel a betegség kezelésében érintettekre.Comme l'ont annoncé, le 1er juillet dernier, le Président Barroso et le Président Sarkozy, nous devons préparer ensemble un plan européen de lutte contre la maladie d'Alzheimer qui soit articulé autour de trois axes: la recherche, la prise en charge des malades et leur qualité de vie, l'éthique et les aspects juridiques, notamment au regard des acteurs qui interviennent dans le traitement de cette maladie.
De súlyos kórban szenved a lelkedMais tu as une profonde maladie de l' âme
a Bizottság tagja. - Elnök úr, tisztelt képviselők! Először hadd fejezzem ki tiszteletemet a Parlamentnek és különösen az előadónak, Matias asszonynak, amiért ilyen elkötelezetten foglalkozik az Alzheimer-kórral és más demenciákkal.Monsieur le Président, chers députés, permettez-moi tout d'abord de féliciter le Parlement et, en particulier, la rapporteure, Mme Matias, pour son engagement envers la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence.
Ezek a tünetek a forgalmazás során nyert tapasztalatok során is megfigyelhetők voltak a razagilinnel kezelt Parkinson-kórban szenvedő betegeknélAu cours du suivi de pharmacovigilance après commercialisation, ces symptômes ont également été observés chez des patients souffrant de maladie de Parkinson traités par la rasagiline
A biszfoszfonátoknak nevezett gyógyszerek csoportjába tartozik, és nőknél a változó kor utáni csontritkulás, férfiak csontritkulásának és a csontok Paget-kórjának kezelésére használjákIl appartient à la classe de médicaments appelés bisphosphonates et il est utilisé dans le traitement de l ostéoporose post-ménopausique, de l ostéoporose masculine et de la maladie de Paget
A klinikai vizsgálatok során nagyon gyakran jelezték a Parkinson-kór tünetegyüttesének és a hallucinációknak a romlását, gyakrabban, mint placebo-kezelés mellett (lásd ‧. ‧ pont), és a pszichotikus tünetek kezelésében az olanzapin nem volt hatékonyabb a placebónálAu cours d essais cliniques, une aggravation de la symptomatologie parkinsonienne et des hallucinations ont été très fréquemment rapportées et de façon plus fréquente qu avec le placebo (voir rubrique ‧); l olanzapine n était pas plus efficace que le placebo dans le traitement des symptômes psychotiques
Az Alzheimer-kórban szenvedők gondozására alkalmas szakemberek hiánya jelentős aggodalomra ad okot, mivel a helyzet a jövőben súlyosbodni fog, ha nem hoznak intézkedéseket.Le manque de professionnels de santé spécialisés dans la maladie d'Alzheimer doit être un motif de profondes préoccupations, puisque la situation ne fera que s'aggraver dans le futur si des mesures ne sont pas prises.
Afficher la page 1. Trouvé 1035 phrase phrases correspondant à kór.Trouvé dans 0,341 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.