prononciation: IPA: /ˈkøːr/

Les traductions dans français:

 • maladie         
  (Noun  f) (noun   )
 • cœur     
  (Noun  m)
 • mal     
  (advb, noun, adjv   )
 • période     
  (Noun  f) (noun   )
 • sphère     
  (Noun  f) (noun   )
 • ère   
  (Noun  f) (noun   )
 • époque     
  (Noun  f) (noun   )

Expressions similaires dans le dictionnaire hongrois français. (12)

Basedow-kórgoitre exophtalmique
borna-kór vírusavirus maladie de borna
chagas-kórmaladie de chagas
Chagas-kórmaladie de Chagas
Hansen-kórmaladie de Hansen; lèpre
hodgkin-kórmaladie de hodgkin
kergemarha-kórmaladie de la vache folle; encéphalopathie spongiforme bovine
korâge; date; Âge; époque; ancienneté; ère; période
kórt megállapítdiagnostiquer
körmilieu; circuit; cercle; tour; disque; rond; sphère; orbite; monde; arrondir; cycle
kőrcoeur; cœur
lyme-kórmaladie de lyme; borréliose

    Voir la/les déclinaison(s)

Exemple de phrases avec "kór", mémoire de traduction

add example
A SIFROL tabletta szedésének ideje alatt aluszékonyság és hirtelen elalvás léphet föl, különösen Parkinson-kórban szenvedőknélSIFROL peut causer une somnolence et des accès de sommeil d apparition soudaine, en particulier chez les patients atteints de la maladie de Parkinson
Demenciában szenvedő Parkinson-kóros betegeknél az olanzapin egyidejű alkalmazása Parkinson-kór elleni gyógyszerekkel nem javasolt (lásd ‧. ‧ pontL utilisation concomitante de l olanzapine et de médicaments anti-parkinsonien chez les patients atteints de la maladie de parkinson et de démence est déconseillée (voir rubrique
Bár a terápiás hatás kimutatható volt a teljes vizsgálati populációban, az adatok azt mutatták, hogy a Parkinson-kórhoz társuló közepesen súlyos demenciában szenvedő betegek alcsoportjában nagyobb terápiás hatás jelentkezett a placebóhoz viszonyítvaBien que l effet du traitement ait été démontré dans la totalité de la population de l étude, les données suggèrent qu un effet supérieur du traitement par rapport au placebo a été observé chez les patients atteints d une démence modérée associée à la maladie de Parkinson
Mondta már valaki magának, hogy Wegener- kórban szenved?Vous avez la maladie de Wegener
Ez a beterjesztési eljárás az etorikoxib RA és spondylarthritis ankylopoetica (AS) [ Bectherew-kór ] kezelésére alkalmazott ‧ mg-os adagjának haszon/kockázat arányára vonatkozó döntőbírósági eljárás iránti kérelemmel kapcsolatosLa présente procédure de saisine est relative à une demande d arbitrage concernant le rapport bénéfice/risque de la dose de ‧ mg d étoricoxib dans le traitement de la RA et de la spondylarthrite ankylosante (SA
Ha egyidejűleg Neuproval és levodopával kezelik, egyes mellékhatások súlyosabbakká válhatnak, mint például a nem létező dolgok látása vagy hallása (hallucinációk), a Parkinson-kórral kapcsolatos önkéntelen mozgások (diszkinézia), valamint a lábak és lábfejek megdagadásaSi vous êtes traité à la fois par Neupro et la lévodopa, certains effets indésirables peuvent s aggraver, comme le fait de voir ou d entendre des choses non réelles (hallucinations), des mouvements involontaires associés à la maladie de parkinson (dyskinésie) et des dèmes des jambes et des pieds
Ön ezzel egyidejűleg más Parkinson-kór ellenes készítményeket is szedhetVous pouvez également prendre en plus d autres médicaments antiparkinsoniens
Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb oka, Írországban 44 000 embert érint, Európában pedig csaknem 10 millió embert.(EN) La maladie d'Alzheimer est la cause la plus commune de démence. Elle concerne 44 000 personnes en Irlande et près de dix millions de personnes en Europe.
Idiopátiás Parkinson-kórban szenvedő betegek enyhe-, közepesen súlyos demenciájának tüneti kezeléséreTraitement symptomatique des formes légères à modérément sévères d une démence chez les patients avec une maladie de Parkinson idiopathique
Az Actelion valamennyi, jelenleg Zavesca-t szedő, az I. típusú Gaucher-kór klinikai vizsgálatában részt vevő beteg esetén biztosítja az adatrögzítési protokollok folytatásátActelion devra garantir qu un protocole de saisie pour tous les patients recevant actuellement Zavesca dans les essais en cours dans la maladie de Gaucher de type ‧ se poursuit
A demencia és különösképp az Alzheimer-kór nemcsak egészségügyileg jelentenek súlyos problémát, hanem nagyon érzékeny etikai és társadalmi kérdéseket is felvetnek, amelyek az európai népesség elöregedésével csak egyre súlyosabbak lesznek.La démence et, surtout, la maladie d'Alzheimer, ne constituent pas uniquement un grave problème médical, mais également un problème éthique et social particulièrement sensible, dont la gravité augmentera proportionnellement au vieillissement de la population européenne.
Egyre több bizonyíték van arra nézve, hogy a táplálkozás fontos szerepet játszik az Alzheimer-kór és más demenciák kialakulásában, és ennek kutatására forrásokat kell rendelkezésre bocsátanunk.Les preuves indiquent de plus en plus clairement que l'alimentation représente un facteur important du développement de la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence. Nous devons donc consacrer davantage de ressources à la recherche sur ce facteur.
És a felmelegedés miatt az olyan halálos kórok, mint a Nyugat Nílusi kór, futótűzként terjednek majd, és te sem menekülhetsz!Si les glaciers continuent de fondre à ce rythme, dans ‧ ans...le comté de Camden sera comme ça!
A Neupro a korai stádiumú idiopátiás Parkinson-kór jeleinek és tüneteinek kezelésére javallt monoterápiában (azaz levodopa nélkül), vagy levodopával kombinálva, a betegség folyamán, egészen a késői stádiumokig, amikor a levodopa hatása gyengül vagy nem egyenletes, és a terápiás hatás fluktuál („ end-of-dose ” vagy „ on-off ” fluktuációkMaladie de Parkinson Neupro est indiqué en monothérapie (sans lévodopa) pour le traitement des signes et symptômes du stade précoce de la maladie de Parkinson idiopathique, ou en association avec la lévodopa, quand, au cours de l évolution de la maladie, jusqu aux stades avancés, les effets de la lévodopa s atténuent ou deviennent irréguliers et que des fluctuations de l effet thérapeutique apparaissent (fluctuations de type fin de dose ou effet « on-off »
A ma tárgyalt betegségek - az Alzheimer-kór, noha a Parkinson-kórt is említi a szöveg - az agy megbetegedései, melyek nagy kihívást jelentenek Európa számára.Les maladies dont nous parlons aujourd'hui - la maladie d'Alzheimer, mais également la maladie de Parkinson dont il est aussi question dans le document - sont des maladies du cerveau qui constituent un défi majeur pour l'Europe.
Az Alzheimer-kórról szóló jelentés nagyon fontos, de tudjuk, hogy a politikák végrehajtása nagyrészt a tagállamok hatáskörébe tartozik.Le rapport sur la maladie d'Alzheimer est incontournable, mais l'application des politiques relève du ressort des États membres.
Szeretnék köszönetet mondani Matias asszonynak az Alzheimer-kórra és más demenciákra irányuló európai kezdeményezésről szóló, dicséretes, saját kezdeményezésű jelentéséért.Je remercie Mme Matias pour son très louable rapport d'initiative sur une initiative européenne pour faire face à la maladie d'Alzheimer et aux autres démences.
A Strickler- kórt először ‧ éve diagnosztizáltákLa maladie de Strickler a été diagnostiquée pour la ‧ère fois il y a ‧ ans
Az Európai Parlament ez évben már elfogadott egy írásbeli nyilatkozatot arról, hogy a Bizottság készítsen javaslatot az Alzheimer-kór elleni cselekvési programról.Au début de l'année, le Parlement européen a approuvé une déclaration écrite exhortant la Commission à élaborer un plan d'action dans le domaine de la maladie d'Alzheimer.
a Bizottság tagja. - Elnök úr, tisztelt képviselők! Még egyszer köszönetet mondok a Parlamentnek és azoknak a képviselőknek, akik felszólaltak az Alzheimer-kórra és más demenciákra vonatkozóan.Monsieur le Président, chers députés, je remercie à nouveau le Parlement et les députés pour leur volonté de se battre pour une cause importante: la maladie d'Alzheimer et les autres formes de démence.
A Sifrol-t a következő betegségek tüneteinek kezelésére használják: • Parkinson-kór, amely remegéssel, lassú mozgással és izommerevséggel járó progresszív agyi rendellenességSifrol est indiqué pour le traitement des symptômes des maladies suivantes: Maladie de Parkinson, trouble neurologique progressif qui provoque des tremblements, un ralentissement des mouvements et une raideur musculaire
Az a jelentés, amelyről ma szavaztunk, és amelynek tartalmát támogatom, a tagállamok egészségügyi és szociális szolgálatai, valamint az Alzheimer-kórban szenvedőket körülvevők, például az egészségügyi szakemberek, családtagok vagy magán jótékonysági intézmények közötti jobb koordinációra tesz javaslatot.Le rapport sur lequel nous avons voté aujourd'hui, et dont je soutiens le contenu, propose d'améliorer la coordination entre les services médicaux et sociaux des États membres, et entre ceux qui entourent les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, telles que les professionnels de la santé, la famille ou les organisations caritatives.
Az én édesanyám is Alzheimer-kórban szenvedett, tavaly hunyt el.Ma mère faisait partie de ces statistiques. Elle est décédée l'an dernier.
Az Alzheimer-kórra és más demenciákra irányuló európai kezdeményezésről szóló állásfoglalás mellett szavaztam, amelynek alapvető megközelítése a tagállamok közötti jobb koordináció, valamint a hatékonyabb és szolidaritáson alapuló, a megelőzést és a demenciában, különösen az Alzheimer-kórban szenvedők kezelését, valamint a körülöttük élőket - legyen szó egészségügyi szakemberekről, szolgáltatókról vagy családtagokról - szem előtt tartó válasz.J'ai voté en faveur de cette résolution sur une initiative européenne pour faire face à la maladie d'Alzheimer et aux autres démences, vise à favoriser une meilleure coordination entre les États membres et une réponse plus efficace et plus solidaire, axée sur la prévention et le traitement des personnes atteintes de démences, en particulier la maladie d'Alzheimer, et sur la prise en compte de tout ceux qui les entourent, professionnels de santé, prestataires de services ou proches.
Az I. típusú Gaucher-kór csont-manifesztációit ‧ nyílt klinikai vizsgálat során tanulmányozták, amelyekben miglusztáttal kezelték a betegeket, naponta háromszor ‧ mg-os dózissal, legfeljebb két éven át (nLes manifestations osseuses de la maladie de Gaucher de type ‧ ont été évaluées au cours de ‧ essais cliniques en ouvert chez des patients traités par ‧ mg de miglustat ‧ fois par jour pendant une période allant jusqu à ‧ ans (n
Afficher la page 1. Trouvé 1023 phrase phrases correspondant à kór.Trouvé dans 0,39 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.