prononciation: IPA: /ˈkøːr/

Les traductions dans français:

 • maladie         
  (Noun  f) (noun   )
 • cœur     
  (Noun  m)
 • mal     
  (advb, noun, adjv   )
 • période     
  (Noun  f) (noun   )
 • sphère     
  (Noun  f) (noun   )
 • ère   
  (Noun  f) (noun   )
 • époque     
  (Noun  f) (noun   )

Expressions similaires dans le dictionnaire hongrois français. (12)

Basedow-kórgoitre exophtalmique
borna-kór vírusavirus maladie de borna
chagas-kórmaladie de chagas
Chagas-kórmaladie de Chagas
Hansen-kórmaladie de Hansen; lèpre
hodgkin-kórmaladie de hodgkin
kergemarha-kórmaladie de la vache folle; encéphalopathie spongiforme bovine
korâge; date; Âge; époque; ancienneté; ère; période
kórt megállapítdiagnostiquer
körmilieu; circuit; cercle; tour; disque; rond; sphère; orbite; monde; arrondir; cycle
kőrcoeur; cœur
lyme-kórmaladie de lyme; borréliose

    Voir la/les déclinaison(s)

Exemple de phrases avec "kór", mémoire de traduction

add example
Közel 10 millió európai szenved mentális betegségekben, különösen Alzheimer-kórban.par écrit. - Près de 10 millions d'Européens souffrent de troubles mentaux, notamment de la maladie d'Alzheimer.
Navigáció a vakok és gyengén látók esetében, a legkönnyebben megközelíthető útvonalak megtervezése a fogyatékkal élők számára, segítségnyújtás az Alzheimer-kórban szenvedőknek, avagy katasztrófák esetén a lakosság gyors kitelepítése, mind-mind jó példái az életminőség javítását célzó alkalmazásoknak.La navigation pour les aveugles, la planification des itinéraires les plus accessibles pour les handicapés, l'aide aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, la localisation rapide des personnes dans les situations d'urgence sont autant d'exemples d'applications visant à améliorer nos modes de vie.
Myozyme-infúzió hatására életveszélyes anafilaxiás reakciókról számoltak be, ideértve az anafilaxiás shock esetét, csecsemőkori ill. késői megjelenésű Pompe-kórban szenvedő betegeknél (lásd a ‧. ‧ pontotDes réactions anaphylactiques avec menace du pronostic vital, dont un choc anaphylactique, ont été observées chez des patients atteints de la forme infantile ou tardive de la maladie pendant les perfusions de Myozyme (voir section
Demenciában szenvedő Parkinson-kóros betegeknél az olanzapin egyidejű alkalmazása Parkinson-kór elleni gyógyszerekkel nem javasolt (lásd ‧. ‧ pontL utilisation concomitante de l olanzapine et de médicaments anti-parkinsonien chez les patients atteints de la maladie de parkinson et de démence est déconseillée (voir rubrique
Fáj a pocakja, félbolond... ismeretlen kórokBobo au ventre et grognon, sans raison
Az Alzheimer-kórban szenvedők gondozására alkalmas szakemberek hiánya jelentős aggodalomra ad okot, mivel a helyzet a jövőben súlyosbodni fog, ha nem hoznak intézkedéseket.Le manque de professionnels de santé spécialisés dans la maladie d'Alzheimer doit être un motif de profondes préoccupations, puisque la situation ne fera que s'aggraver dans le futur si des mesures ne sont pas prises.
A kór okát nem határozták meg. forL' étiologie n' a pas été trouvée
Parkinson-kór Parkinson-kóros betegeknél a dopamin-agonistákhoz társuló pszichózis kezelésére az olanzapin alkalmazása nem javasoltMaladie de Parkinson L administration de l olanzapine à des patients parkinsoniens atteints de psychoses médicamenteuses (agonistes dopaminergiques) est déconseillée
A ‧. táblázatban azon mellékhatásokat jelentették melyben Parkinson-kórhoz társuló demenciában szenvedő betegeket Prometax-szal kezeltekLe Tableau ‧ montre les effets indésirables observés chez des patients atteints d une démence associée à la maladie de Parkinson et traités par Prometax
Az Alzheimer-kórra és a demencia más formáira vonatkozó statisztikai adatok rendkívül aggasztóak, például az, hogy évente 1,4 millió, Európai Unióban élő polgárnál alakul ki valamilyen típusú demencia, és 24 másodpercenként új esetet diagnosztizálnak.Les statistiques relatives à la maladie d'Alzheimer et aux autres démences sont extrêmement préoccupantes, tout comme le fait que, chaque année, 1,4 million de citoyens vivant dans l'Union européenne développent l'un ou l'autre type de démences et que, toutes les 24 secondes, un nouveau cas est diagnostiqué.
Az ilyen tünetek elkerülésére az Ön napi Neupro adagját fokozatosan kell csökkenteni • naponta ‧ mg-mal – ha Ön a Parkinson-kór kezelésére alkalmazza a NeuprotPour éviter ces symptômes, votre dose quotidienne de Neupro doit être réduite progressivement: de ‧ mg tous les deux jours si vous utilisez Neupro pour traiter la maladie de Parkinson
Az Alzheimer-kór korai diagnózisára és megelőzésére kell összpontosítani.Il est fondamental de mettre l'accent sur le diagnostic précoce et la prévention de la maladie d'Alzheimer.
Jelenleg évente körülbelül 14 millió európainál alakul ki a demencia valamilyen formája, és az esetek felét az Alzheimer-kór képviseli.Actuellement, environ 14 millions d'Européens développent l'une ou l'autre forme de démence chaque année, dont la moitié la maladie d'Alzheimer.
Az Alzheimer-kórra és más demenciákra irányuló európai kezdeményezés - Asztmainhalátorok (vita)Initiative européenne sur la maladie d'Alzheimer et les autres démences - Inhalateurs pour les asthmatiques (débat)
A Hunter-kórban szenvedő betegek intravénás Elaprase-kezelése során az exogén enzimet a sejtek lizoszómái veszik felLe traitement par Elaprase par voie intraveineuse des patients atteints du syndrome de Hunter permet la capture de l enzyme exogène dans les lysosomes cellulaires
Az éghajlatváltozásnak a közegészségügyre gyakorolt hatásai igen széles körűek lehetnek. Ilyenek például a hőhullámok okozta halálesetek és kórházi kezelések; a hóviharok eredményezte kihűlések; az áradások okozta személyi sérülések és halálesetek; továbbá a vektorok által terjesztett betegségek, páldául a hantavírus, a nyugat-nílusi vírus, a kullancs-enkefalitisz, a Lyme-kór, a malária és a dengue-láz terjedési körének lehetséges változásai.Le changement climatique peut avoir un impact considérable sur la santé publique. Il peut se traduire par des décès et des hospitalisations dus aux vagues de chaleur, des hypothermies suite aux blizzards, des blessures et des décès suite aux inondations et par d’éventuelles modifications des profils de transmissio n des maladies à vecteur, telles que l’hantavirose, l’infection par le virus du Nil occidental, l’encéphalite transmise par les tiques, la maladie de Lyme, la malaria et la dengue.
A Parkinson-kórhoz társuló demenciában szenvedő betegek bizonyos mellékhatásokat gyakrabban tapasztalnak és még néhány további mellékhatást is észlelnek: remegés (nagyon gyakori), alvászavar, szorongás, nyugtalanság, a Parkinson-betegség romlása vagy hasonló tünetek kialakulása (izommerevség, mozdulatok kivitelezésének nehézsége) szokatlanul lassú vagy akaratlan mozdulatok, lassú szívverés, fokozott nyálképződés és kiszáradás (gyakori), szabálytalan szívverés és nehezen irányítható mozdulatok (nem gyakoriLes patients atteints de démence associée à la maladie de Parkinson ont développé des effets indésirables plus fréquemment et aussi certains effets indésirables supplémentaires: tremblements (très fréquent), troubles du sommeil, anxiété, agitation, aggravation d une maladie de Parkinson ou développement de symptômes similaires (rigidité musculaire, difficulté à effectuer des mouvements, mouvements incontrôlables ou anormalement lents), ralentissement des battements du c ur, hypersecrétion de salive et déshydratation (fréquent), irrégularité des battements du c ur et mauvais contrôle des mouvements (peu fréquent
Az európai népesség fokozatos elöregedéséhez a degeneratív idegrendszeri megbetegedésekben szenvedők számának jelentős emelkedése járul, akiknek fele Alzheimer-kórban szenved.Le vieillissement progressif de la population européenne s'accompagne d'une augmentation substantielle du nombre de personnes souffrant de maladies neurodégénératives, dont la moitié de la maladie d'Alzheimer.
Az Oprymea önállóan és levodopával (a Parkinson-kór egy másik gyógyszere) kombinálva is alkalmazható, a betegség bármely stádiumában, beleértve az előrehaladott fázisokat is, amikor a levodopa kezd kevésbé hatniOprymea peut être utilisé en monothérapie ou en association avec la lévodopa (autre médicament indiqué pour la maladie de Parkinson) à n importe quel stade de la maladie, y compris à des stades avancés, lorsque la lévodopa commence à perdre de son efficacité
Parkinson-kór esetén a kezdő adag naponta háromszor ‧, ‧ mgPour la maladie de Parkinson, la dose initiale est de ‧ mg trois fois par jour
Az Elaprase-t gyártó vállalat egy, a Hunter-kórban szenvedő betegeken végzett, hosszú távú vizsgálatban fogja nyomon követni a gyógyszer biztonságosságátLa société qui fabrique Élaprase va surveiller la sécurité du médicament dans le cadre d une enquête à long terme des patients atteints du syndrome de Hunter
Dementiában a DaTSCAN-t ‧ olyan betegen tanulmányozták, akinél Lewy test dementiát vagy Alzheimer kórt, vagy a dementia néhány más formáját diagnosztizáltakPour la démence, DaTSCAN a été étudié chez ‧ patients chez lesquels avait été diagnostiquée soit une démence à corps de Lewy soit la maladie d Alzheimer, ainsi que certaines autres formes de démence
Ezért e neurodegeneratív betegségek, különösen az Alzheimer-kór tekintetében irányítással, koordinálással, együttműködéssel és a tagállami fellépések közötti szinergia létrehozásával támogatást kell nyújtanunk - mivel az Európai Unió gyakran nem rendelkezik az ehhez szükséges hatáskörrel -, valamint közvetett segítséget is biztosítanunk kell.Nous devons donc aider - puisque souvent l'Union européenne ne détient pas les compétences nécessaires pour être en mesure de le faire - en guidant, coordonnant, coopérant, produisant une synergie entre les actions des États membres dans le domaine de ces maladies neurodégénératives, en particulier la maladie d'Alzheimer, et aussi en apportant une aide indirecte.
Támogatom Matias asszony jelentését, amennyiben a ma 6 millió európait érintő Alzheimer-kór megelőzésére és kezelésére irányuló hatékony válasz biztosítása érdekében Európában szükség van a tagállamok közötti szoros együttműködésre és összehangolásra.J'ai voté en faveur du rapport de Mme Matias car l'Europe a besoin de garantir une coopération et une coordination étroites entre les États membres en mesure d'apporter une réponse efficace en matière de prévention et de traitement de la maladie d'Alzheimer, qui affecte aujourd'hui 6 millions d'Européens.
Afficher la page 1. Trouvé 1035 phrase phrases correspondant à kór.Trouvé dans 0,555 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.