Les traductions dans français:

  • Herzeele   

Exemple de phrases avec "Herzele", mémoire de traduction

add example
Bij koninklijk besluit van ‧ april ‧ is voorgeschreven dat de bepalingen van de wetten van ‧ april ‧, van ‧ mei ‧ en van ‧ mei ‧, gewijzigd bij de domaniale wet van ‧ juli ‧ en de wet van ‧ juli ‧ inzake onteigening ten algemene nutte, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door de Regie der Gebouwen op het grondgebied van de gemeente Herzele en dit met het oog op de optimalisering van de werking van het Ministerie van Financiën en de RijkswachtL'arrêté royal du ‧ avril ‧ prescrit que les dispositions des lois du ‧ avril ‧, du ‧ mai ‧ et du ‧ mai ‧, modifiées par la loi domaniale du ‧ juillet ‧ et par la loi du ‧ juillet ‧ relative aux expropriations pour cause d'utilité publique, doivent être appliquées pour les expropriations à effectuer par la Régie des Bâtiments sur le territoire de la commune de Herzele en vue d'optimiser le fonctionnement du ministère des Finances et de la gendarmerie
Bij koninklijk besluit van ‧ januari ‧, wordt de lokale politie van de politiezone van HERZELE/SINT-LIEVENS-HOUTEM/ZOTTEGEM ingesteld op datum van ‧ januariPar arrêté royal du ‧ janvier ‧, la police locale de la zone de police de HERZELE/SINT-LIEVENS-HOUTEM/ZOTTEGEM est constituée à la date du ‧er janvier
STEVENS Eric, te HerzeleSTEVENS Eric, à Herzele
regel ‧, is de vacante plaats van griffier bij het vredegerecht van het kanton Zottegem-Herzele geannuleerdligne ‧, la place vacante de greffier à la justice de paix du canton de Zottegem-Herzele, est annulée
bij het vredegerecht van het kanton Zottegem-Herzeleà la justice de paix du canton de Zottegem-Herzele
Aalter, Assenede, Brakel, De Pinte, Deinze, Dentergem, Destelbergen, Eeklo, Evergem, Gavere, Gent, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kaprijke, Kluisbergen, Knesselare, Kruishoutem, Laarne, Lierde, Lochristi, Lovendegem, Maarkedal, Maldegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Nevele, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Laureins, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Martens-Latem, Waarschoot, Wetteren, Wortegem-Petegem, Zelzate, Zingem, Zomergem, Zottegem, Zulte, ZwalmAalter, Assenede, Audenarde, Brakel, De Pinte, Deinze, Dentergem, Destelbergen, Eeklo, Evergem, Gand, Gavere, Grammont, Herzele, Horebeke, Kaprijke, Kluisbergen, Knesselare, Kruishoutem, Laarne, Lierde, Lochristi, Lovendegem, Maarkedal, Maldegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Nevele, Oosterzele, Renaix, Sint-Laureins, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Martens-Latem, Waarschoot, Wetteren, Wortegem-Petegem, Zelzate, Zingem, Zomergem, Zottegem, Zulte, Zwalm
VAN HERREWEGHE Maria, bestuurschef bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, wonende te Herzele, met uitwerking opMme VAN HERREWEGHE Maria, chef administratif à l'Office national des vacances annuelles, domiciliée à Herzele, avec effet rétroactif au
beambte bij de griffie van het vredegerecht van de kantons Zottegem en Herzeleemployé au greffe de la justice de paix des cantons de Zottegem et Herzele
Jean-Marie Van Herzeele (directeur van het moedertehuis « Le Foyer familial » te CharleroiJean-Marie Van Herzeele (directeur de la maison maternelle « Le Foyer familial » à Charleroi
de heer LAMMENS Roger, adjunct-adviseur bij de Rijksdienst voor pensioenen, wonende te Herzele, met uitwerking opLAMMENS Roger, conseiller adjoint à l'Office national des pensions, domicilié à Herzele, avec effet rétroactif au
Van Den Rijse, Angeline, te HerzeleVan Den Rijse, Angeline, à Herzele
Van Cauter, C., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Herzeledémission honorable de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Herzele, est accordée, à sa demande, à Mme Van Cauter, C
worden de heren Philippe DUMORTIER, te Doornik, en Johan LIEVENS, te Herzele, als vertegenwoordigers van een werknemers-organisatie, tot plaatsvervangende leden benoemd van dit comité, respectievelijk ter vervanging van MevrPhilippe DUMORTIER, à Tournai, et Johan LIEVENS, à Herzele, sont nommés, en qualité de représentants d'une organisation de travailleurs, membres suppléants de cette commission, en remplacement respectivement de Mme Marie-Claire VANDERKELEN, à Genappe, et M
° de griffie van de zetel Herzele van het vredegerecht Zottegem-Herzele die open is alle werkdagen van ‧u. ‧ m. tot ‧u. ‧ m° du greffe du siège de Herzele de la justice de paix de Zottegem-Herzele, qui est ouvert tous les jours ouvrables de ‧h ‧ m à ‧h ‧ m
de heer GOOSSENS Geert, adjunct-adviseur bij de Rijksdienst voor pensioenen, wonende te Herzele, met uitwerking opGOOSSENS Geert, conseiller adjoint à l'Office national des pensions, domicilié à Herzele, avec effet rétroactif au
Scheerlinck-Bovyn, samenwonende te ‧ Herzele, Borsbekestraat ‧, YScheerlinck-Bovyn, demeurant ensemble à ‧ Herzele, Borsbekestraat ‧, Y
Aan de heer STEVENS Eric, te Herzele, wordt op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn mandaat van vast lid van de commissie der verbruikscoöperatiesSTEVENS Eric, à Herzele est déchargé à sa demande de son mandat de membre effectif de la commission des coopératives de consommation
° het op de bijlage ‧ van dit besluit met de code BE‧ aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen », en gelegen in de gemeenten Aalst, Anzegem, Asse, Brakel, Denderleeuw, Galmaarden, Geraardsbergen, Gooik, Hekelgem, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Liedekerke, Lierde, Maarkedal, Ninove, Opwijk, Oudenaarde, Ronse, Roosdaal, Sint-Lievens-Houtem, Ternat, Wortegem-Petegem, Zottegem, Zwalm, Zwevegem° la zone marquée du code BE‧ à l'annexe ‧ au présent arrêté, connue sous le nom « Bois des Ardennes flamandes et autre bois du Sud de la Flandre » et située sur le territoire des communes d'Alost, Anzegem, Asse, Brakel, Denderleeuw, Gammerages, Grammont, Gooik, Hekelgem, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Liedekerke, Lierde, Maarkedal, Ninove, Opwijk, Oudenaarde, Renaix, Roosdaal, Sint-Lievens-Houtem, Ternat, Wortegem-Petegem, Zottegem, Zwalm en Zwevegem
Evenepoel, G., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Zottegem-Herzele, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullenMme Evenepoel, G., employée principale au greffe de la justice de paix du canton de Zottegem-Herzele, est temporairement déléguée aux fonctions de greffier adjoint à la justice de paix de ce canton
HERZEEL Albert, Brandweerman bij de brandweerdienst van Ninove, met ingang van ‧ aprilHERZEEL Albert, Sapeur-pompier au service d'incendie de Ninove, à la date du ‧ avril
Van Wassenhove, C., wonende te Herzele, voor een termijn van vijf jaarVan Wassenhove, C., domicilié à Herzele, pour un terme de cinq ans
Van den Driessche, Etienne, te HerzeleVan den Driessche, Etienne, à Herzele
De heer Guido HAUTEKEETE, gevestigd te ‧ HERZELE, Schipstraat ‧, onder het nummer ‧.‧, als bijberoepGuido HAUTEKEETE, établi Schipstraat ‧, à ‧ HERZELE, sous le numéro ‧.‧,, à titre accessoire
HERZEELE (CIBGHERZEELE (CIRB
In het gerechtelijk kanton met zetel te Zottegem en te Herzele heeft de zetel gevestigd te Zottegem rechtsmacht over de stad Zottegem en deze gevestigd te Herzele over de gemeenten Herzele en Sint-Lievens-HoutemDans le canton judiciaire de Zottegem et de Herzele, le siège de Zottegem exerce sa juridiction sur la ville de Zottegem et le siège de Herzele sur les communes d'Herzele et Sint-Lievens-Houtem
Afficher la page 1. Trouvé 69 phrase phrases correspondant à Herzele.Trouvé dans 0,287 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.