prononciation: IPA: bɔ̃.ʒuʁ /bɔ̃.ʒuʁ/ , SAMPA: /bO~.ZuR/            

Les traductions dans basque:

 • egun on 
  (Interjection  )
 • kaixo 
  (Interjection  )
 • arratsalde on 
  (Noun  )
 • agur 
 • egunon 

D''autres significations:

 
bonjour (dans la journée)
 
bonjour (le matin)
 
Expression de salutation utilisée entre deux personnes ou plus qui se rencontrent.
 
bonsoir (lorsque l’on s’adresse a une personne qui rentre)
 
Salutation dite quand on se rencontre ou quand on se quitte le matin.
 
Salutation dite dans la journée.
 
gaîsuwa tsakanin mutun biyu ko daiwa daga asuba har zuwa tasawa rana

    Voir la/les déclinaison(s)

Exemple de phrases avec "bonjour", mémoire de traduction

add example
fr – Ce n’est pas de chance, dit le petit prince. – Ce n’est pas de chance, dit l’allumeur. Bonjour. Et il éteignit son réverbère.
eu - Ez duzu zoririk, esan zuen printze txikiak. - Ez, ez dut zoririk, esan zuen piztaileak. Egun on. Eta bere gau argia itzali zuen.
fr Bonjour, docteur (car le pharmacien se plaisait beaucoup a prononcer ce mot docteur, comme si en l’adressant à un autre, il eűt fait rejaillir sur lui-même quelque chose de la pompe qu’il y trouvait)...
eu Arratsaldeon, doktore (zeren botikarioak atsegin handia baitzuen doktore hitz hau ahoskatzen, hartan aurkitzen zuen bonbaziatik zertxobait, beste norbaiti zuzentzean ere, berarengana jalgiarazi izan balu bezala)...
fr – Bonjour, dit le petit prince. – Bonjour, dit l’aiguilleur. – Que fais-tu ici ? dit le petit prince.
eu - Egun on, esan zuen printze txikiak. - Egun on zuri, esan zuen orratzainak. - Zer egiten ari zara hemen, esan zuen printze txikiak.
fr Bonjour !
eu Egun on!
fr On causa quelques minutes encore, et, après les adieux ou plutôt le bonjour, les hôtes du château s’allèrent coucher.
eu Oraindik ere zenbait minutu solasean egin zuten, eta, agurren ondoren, edo hobeto egunonen ondoren, gazteluko ostatiarrak ohantzera joan ziren.
fr – C’est la consigne, répondit l’allumeur. Bonjour. – Qu’est-ce que la consigne ?
eu - Horixe da agindua, erantzun zuen piztaileak. Egun on. - Eta zein da agindua?
fr La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu’il ne leva même pas la tête à l’arrivée du petit prince. – Bonjour, lui dit celui-ci. Votre cigarette est éteinte.
eu Laugarren planetan negozio - gizon bat bizi zen. Hain lanpetua zen gizon hura, ez zuela burua altxatu ere printze txikia etorri zenean. - Egun on, esan zion printze txikiak. Zure zigarroa itzalita dago.
fr Salut ! Bonjour !
eu Kaixo! Egun on!
fr C’était quelqu’un de sincère. C’était toujours une fête de le rencontrer dans la rue, au café, il était heureux de vous voir, et c’était vrai, il vous saluait dans le plaisir. Bonjour vous allez bien ?
eu Pertsona benetakoa zen. Festa bat izaten zen beti harekin kalean, kafetegiren batean topo egitea, zoratzen jartzen zen topo egin izanagatik, benetan gainera, plazerrez agurtzen zuen. Egun on dena ondo?
fr – Bonjour, dit-il. C’était un jardin fleuri de roses. – Bonjour, dirent les roses.
eu - Egun on, esan zuen. Arrosa lorategi loratsu bat zen. - Egun on, esan zuten larrosek.
fr – Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. – Je suis là, dit la voix, sous le pommier.
eu - Egun on, erantzun zuen itzuli egin zen baina deus ikusi ez zuen printze txikiak. - Hementxe nago, sagarrondoaren azpian, abotsak esan zuen.
fr Une tête de rat coiffée d’un chapeau noir apparut dans l’entrebâillement de la porte et, d’un ton sarcastique, me dit : < Bonjour ! Voudriez-vous mettre votre habit de prison et aller travailler, nettoyer votre cellule, faire votre toilette ou cirer mes bottes ?...
eu Arratoi aurpegidun irudi txiki batek, kapela beltzez jantzita, ate irekiaren ingurutik burua sartu zuen, haren kontra bermatuta, eta < egun on! > esan zuen, handi ustezko irriarekin. < Prest al hago kartzelako arropak jantzi eta lanera joan, hire burua garbitu edo nire botei distira ateratzeko? >
fr Bonjour, M. Freeman est-il là ?
eu Kaixo, Frreman jauna ba al dago?
fr On se lève pour partir. Pas de merci, de personne. On ne dit jamais merci pour le bon dîner, ni bonjour ni au revoir ni comment ça va, on ne se dit jamais rien.
eu Jaiki gara, alde egiteko. Eskerronik ez, inorenik. Sekula ez genuen eskerrik ematen halako bazkari ederren ostean, ez egun onik, ez ikusi arterik, ez zer modurik, sekula ez genuen deus ere esaten.
fr Viens dire bonjour
eu Sartu eta esan kaixo
fr Jamais bonjour, bonsoir, bonne année. Jamais merci. Jamais parler. Jamais besoin de parler. Tout reste, muet, loin. C’est une famille en pierre, pétrifiée dans une épaisseur sans accès aucun.
eu Sekula ez egun onik, arratsalde onik, urteberri onik. Sekula ez eskerrik askorik. Sekula ez hitzik. Sekula ez hitzen bat esan beharrik. Halaxe dago dena, mutu, urrun. Harrizko familia bat da, inolako sarbiderik ez duen halako lausotasun batean harri bihurtua.
fr < Je me suis dit que je pourrais vous dire bonjour. Comme je passais par là... – Vous passiez ? Mais pour aller où ? >
eu – Zera... etxea ikusi eta... ikustera igoko nauk. Hemendik pasatzen nintzen eta... – Hemendik pasatu? Norako bidean?
fr – Ah! bonjour... Comment! vous voilà? – Silence! cria une voix du parterre, car le troisième acte commençait. – Vous êtes donc à Rouen? – Oui. – Et depuis quand? – A la porte! à la porte! On se tournait vers eux; ils se turent.
eu — Ah! arratsaldeon... Nolaz! zu hemen? — Ixo! egin zuen ahots batek etsaritik deiadar, zeren hirugarren ekitaldia hasten ari baitzen. — Rouenen zaude beraz? — Bai. — Noiztik? — Kalera! kalera! Jendea berenganantz jiratzen zen; isildu egin ziren.
fr C’est alors qu’apparut le renard : – Bonjour, dit le renard.
eu Orduan azeria ageri zen: - Egun on, esan zuen azeriak.
fr Bonjour, Tom.
eu Kaixo, Tom
fr Insérer « & ‧‧; Bonjour monde & ‧‧; »
eu Idatzi ' Kaixo Mundua! '
fr – Je ne comprends pas, dit le petit prince. – Il n’y a rien à comprendre, dit l’allumeur. La consigne c’est la consigne. Bonjour.
eu - Nik ez dut piperrik ulertzen, esan zuen printze txikiak. - Ez dago ezer ulertzerik, piztaileak esan zuen. Agindua, agindua da. Egun on!
fr – Bonjour, dit-il à tout hasard. – Bonjour... Bonjour... Bonjour... répondit l’écho.
eu - Egun on! esan zuen, bada ezpaba - Egun on ! egun on! egun on! erantzun zuen oihartzunak.
Afficher la page 1. Trouvé 35 phrase phrases correspondant à bonjour.Trouvé dans 3,427 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.