prononciation: IPA: bɔ̃.ʒuʁ /bɔ̃.ʒuʁ/ , SAMPA: /bO~.ZuR/            

Les traductions dans basque:

 • egun on 
  (Interjection  )
 • kaixo 
  (Interjection  )
 • arratsalde on 
  (Noun  )
 • agur 
 • egunon 

D''autres significations:

 
bonjour (dans la journée)
 
bonjour (le matin)
 
Expression de salutation utilisée entre deux personnes ou plus qui se rencontrent.
 
bonsoir (lorsque l’on s’adresse a une personne qui rentre)
 
Salutation dite quand on se rencontre ou quand on se quitte le matin.
 
Salutation dite dans la journée.
 
gaîsuwa tsakanin mutun biyu ko daiwa daga asuba har zuwa tasawa rana

    Voir la/les déclinaison(s)

Exemple de phrases avec "bonjour", mémoire de traduction

add example
fr C’est alors qu’apparut le renard : – Bonjour, dit le renard.
eu Orduan azeria ageri zen: - Egun on, esan zuen azeriak.
fr C’était de visiter sa maison; il désirait la connaître; et, madame Bovary n’y voyant point d’inconvénient, ils se levaient tous les deux, quand Charles entra. – Bonjour, docteur, lui dit Rodolphe.
eu Etxea bisitatzea zen; gizonak ezagutu egin nahi zuen; eta madame Bovaryk ez zuen hartan inolako eragozpenik hautematen, biak zutitzen ari ziren, Charles sartu zenean. — Egunon, doktore, esan zion Rodolphek.
fr – Ce n’est pas de chance, dit le petit prince. – Ce n’est pas de chance, dit l’allumeur. Bonjour. Et il éteignit son réverbère.
eu - Ez duzu zoririk, esan zuen printze txikiak. - Ez, ez dut zoririk, esan zuen piztaileak. Egun on. Eta bere gau argia itzali zuen.
fr La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu’il ne leva même pas la tête à l’arrivée du petit prince. – Bonjour, lui dit celui-ci. Votre cigarette est éteinte.
eu Laugarren planetan negozio - gizon bat bizi zen. Hain lanpetua zen gizon hura, ez zuela burua altxatu ere printze txikia etorri zenean. - Egun on, esan zion printze txikiak. Zure zigarroa itzalita dago.
fr – Trois et deux font cinq. Cinq et sept douze. Douze et trois quinze. Bonjour. Quinze et sept vingt-deux. Vingt-deux et six vingt-huit. Pas le temps de la rallumer.
eu - Hiru gehi bi berdin bost. Bost gehi zazpi hamabi. Hamabi gehi hiru berdin hamabost. Egun on. Hamabost gehi zazpi hogoita bi. Hogoita bi. Hogoita bi gehi sei berdin hogoita zortzi. Ez dut zigarroa berpizteko denborarik.
fr Bonjour, M. Freeman est-il là ?
eu Kaixo, Frreman jauna ba al dago?
fr – C’est la consigne, répondit l’allumeur. Bonjour. – Qu’est-ce que la consigne ?
eu - Horixe da agindua, erantzun zuen piztaileak. Egun on. - Eta zein da agindua?
fr Insérer « & ‧‧; Bonjour monde & ‧‧; »
eu Idatzi ' Kaixo Mundua! '
fr On causa quelques minutes encore, et, après les adieux ou plutôt le bonjour, les hôtes du château s’allèrent coucher.
eu Oraindik ere zenbait minutu solasean egin zuten, eta, agurren ondoren, edo hobeto egunonen ondoren, gazteluko ostatiarrak ohantzera joan ziren.
fr Viens dire bonjour
eu Sartu eta esan kaixo
fr – Ah! bonjour... Comment! vous voilà? – Silence! cria une voix du parterre, car le troisième acte commençait. – Vous êtes donc à Rouen? – Oui. – Et depuis quand? – A la porte! à la porte! On se tournait vers eux; ils se turent.
eu — Ah! arratsaldeon... Nolaz! zu hemen? — Ixo! egin zuen ahots batek etsaritik deiadar, zeren hirugarren ekitaldia hasten ari baitzen. — Rouenen zaude beraz? — Bai. — Noiztik? — Kalera! kalera! Jendea berenganantz jiratzen zen; isildu egin ziren.
fr Bonjour vous allez bien ? Morte depuis longtemps maintenant. Depuis trente ans peut-être. Je me souviens de la grâce, c’est trop tard maintenant pour que je l’oublie, rien n’en atteint encore la perfection, rien n’en atteindra jamais la perfection, ni les circonstances, ni l’époque, ni le froid, ni la faim, ni la défaite allemande, ni la mise en pleine lumière du Crime.
eu Egun on, zer moduz, ongi? Aspalditik hila orain. Hogeitamar urte izango dira beharbada. Gogoan dut haren grazia, beranduegi da orain ahazteko, oraindik ez da deus perfekziora iristen, deus ez da perfekziora iritsiko, ez zertzeladak, ez garaia, ez hotza, ez negua, ez gosetea, ez alemanen porrota, ez eta Krimenaren ebidentzia.
fr Bonjour !
eu Egun on!
fr Lorsqu’il aborda la planète il salua respectueusement l’allumeur : – Bonjour. Pourquoi viens-tu d’éteindre ton réverbère ?
eu Planetara iritsi zenean errespetu handiz agurtu zuen piztalea: - Egun on, zergatik itzali duzu zure gau argia?
fr – Bonjour, dit le petit prince. Vous avez un drôle de chapeau. – C’est pour saluer, lui répondit le vaniteux. C’est pour saluer quand on m’acclame.
eu - Egun on! dio printze txikiak, sonbrero bitxia duzu oso. - Agurtzeko da, harroak erantzun zion. Txalotzen nautenean agurtzeko da.
fr < Je me suis dit que je pourrais vous dire bonjour. Comme je passais par là... – Vous passiez ? Mais pour aller où ? >
eu – Zera... etxea ikusi eta... ikustera igoko nauk. Hemendik pasatzen nintzen eta... – Hemendik pasatu? Norako bidean?
fr Salut ! Bonjour !
eu Kaixo! Egun on!
fr C’était quelqu’un de sincère. C’était toujours une fête de le rencontrer dans la rue, au café, il était heureux de vous voir, et c’était vrai, il vous saluait dans le plaisir. Bonjour vous allez bien ?
eu Pertsona benetakoa zen. Festa bat izaten zen beti harekin kalean, kafetegiren batean topo egitea, zoratzen jartzen zen topo egin izanagatik, benetan gainera, plazerrez agurtzen zuen. Egun on dena ondo?
fr Une tête de rat coiffée d’un chapeau noir apparut dans l’entrebâillement de la porte et, d’un ton sarcastique, me dit : < Bonjour ! Voudriez-vous mettre votre habit de prison et aller travailler, nettoyer votre cellule, faire votre toilette ou cirer mes bottes ?...
eu Arratoi aurpegidun irudi txiki batek, kapela beltzez jantzita, ate irekiaren ingurutik burua sartu zuen, haren kontra bermatuta, eta < egun on! > esan zuen, handi ustezko irriarekin. < Prest al hago kartzelako arropak jantzi eta lanera joan, hire burua garbitu edo nire botei distira ateratzeko? >
fr – Bonjour, dit le petit prince. – Bonjour, dit le marchand.
eu - Egun on, esan zuen printze txikiak. - Halan ekarri, esan zuen merkatariak.
fr – Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. – Je suis là, dit la voix, sous le pommier.
eu - Egun on, erantzun zuen itzuli egin zen baina deus ikusi ez zuen printze txikiak. - Hementxe nago, sagarrondoaren azpian, abotsak esan zuen.
fr Bonjour, docteur (car le pharmacien se plaisait beaucoup a prononcer ce mot docteur, comme si en l’adressant à un autre, il eűt fait rejaillir sur lui-même quelque chose de la pompe qu’il y trouvait)...
eu Arratsaldeon, doktore (zeren botikarioak atsegin handia baitzuen doktore hitz hau ahoskatzen, hartan aurkitzen zuen bonbaziatik zertxobait, beste norbaiti zuzentzean ere, berarengana jalgiarazi izan balu bezala)...
fr Bonjour la Terre !
eu Kaixo mundua!
fr – Bonjour, dit-il à tout hasard. – Bonjour... Bonjour... Bonjour... répondit l’écho.
eu - Egun on! esan zuen, bada ezpaba - Egun on ! egun on! egun on! erantzun zuen oihartzunak.
fr Il avait dit : je voulais seulement entendre votre voix. Elle avait dit : c’est moi, bonjour. Il était intimidé, il avait peur comme avant. Sa voix tremblait tout à coup.
eu Zure ahotsa entzun nahi nuen soilik, esan zuen gizonak. Kaixo, ni naiz, hark erantzun. Ikaratuta zegoen, beldurrak zegoen, lehen bezala. Eta haren ahotsa, bat-batean, dardarka hasi zen.
Afficher la page 1. Trouvé 35 phrase phrases correspondant à bonjour.Trouvé dans 3,43 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.