Les traductions dans polonais:

  • panna młoda   

Expressions similaires dans le dictionnaire français polonais. (2)

belle-fillepasierbica; synowa
Herbe à la belle Filleruta zwyczajna

Exemple de phrases avec "belle fille", mémoire de traduction

add example
Lien avec des personnes inculpées de crimes de guerre: belle-fille de Ratko MLADIC (MLADIĆZwiązki rodzinne z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: synowa Ratka MLADICIA (Ratko MLADIC (MLADIĆ
Ross et la plus belle fille du mondeRoss' a i najpiękniejszą kobietę na świecie
Tu es la plus belle fille que j' aie jamais vueZawsze uważałem cię za najpiękniejszą dziewczynę na świecie
Pour n'en citer que quelques-uns: Le marchand Fanli résidait dans la ville de Liushi et la belle Xishi goûtait à l'igname, La chétive et maladive fille de Monsieur Bai, dans le village de Hu, se transforma en une belle et vigoureuse demoiselle après avoir mangé de l'igname, L'empereur Qianlong traversa le comté de Li tandis qu'il cheminait vers le Sud et son vassal, Ji Xiaolan, y écrivit un poème célèbre sur l'ignameNa przykład O kupcu Fanli, który zatrzymał się w mieście Liushi, i pięknej Xishi, która skosztowała ignamu, O chorej i słabej córce pana Bai z wioski Hu, która zmieniła się w piękną i zdrową damę dworu po spożyciu ignamu, O cesarzu Qianlong, który w drodze na południe przejeżdżał przez okręg Li, a jego wasal, pan Ji Xiaolan, napisał znany poemat o ignamie
Lien avec des personnes inculpées de crimes de guerre: belle-fille de Ratko MLADIC (MLADIĆZwiązek z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: synowa Ratka MLADICIA (MLADIĆ
Et toi... tu es la plus belle fille du mondeJesteś najfajniejszą dziewczyną na świecie
les partenaires n’aient pas l’un des liens de parenté suivants: parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, frères et sœurs, tantes, oncles, neveux, nièces, gendres et belles-fillespartnerów nie łączą żadne z następujących więzów rodzinnych: rodzic, dziecko, dziadek/babka, wnuk/wnuczka, brat, siostra, ciotka, wuj, siostrzeniec/bratanek, siostrzenica/bratanica, zięć, synowa
Elle est par hasard la plus belle fille de l ́écoleAle opanowanie!
Tu as dit que c' était la plus belle fille que tu avais jamais vuePowiedziałeś, że była to najpiękniejsza dziewczyna na świecie
Même les filles tombent amoureuses d' elle quand elle est si belle avec sa perruque de star blondeNawet dziewczyny się w niej zakochują, kiedy wygląda tak dobrze w swojej blond peruce gwiazdy
Ma femme était heureuse.Et les filles. Bonnes écoles, belle maisonSzczęście żony, dobra szkóła i lekarze dla dzieci, piękny dom
Nous voilà.Les belles filles sont làKiedy ostatni raz jedliśmy obiad w dzień powszedni?
Thak Chaloemtiarana,Ie marchant de thé de Siam le plus prospère, accorde son eternelle loyauté et offre sa plus belle fille, Tuptim, au service royal de Sa MajestéSzlachcic, Thak Chaloemtiarana, najbogatszy w Syjamie handlarz herbatą, obiecuje wieczne oddanie i ma zaszczyt przekazać swoją najpiękniejszą córkę, Tuptim, pod królewskie względy Jego Wysokości
C' est vrai que dans une belle fille, y a rien à jeterTrzeba się pilnować, żeby nie oberwać w tyłek
Et belle jeune filleI piękne panie
Ta femme et ta belle- fille... ont rempli sa tête de mensongesTwoja żona i synowa...... karmiły dzieciaka kłamstwami
Les filles du pays sont belles, mais vertueusesTutaj dziewczyny są piękne, ale cnotliwe
Je n'ai jamais vu une aussi belle fille.Nigdy nie widziałem tak pięknej dziewczyny.
J' avais acheté ces bracelets pour ma belle- filleKupiłam te bransoletki dla mojej synowej
Et voilà.La plus belle fille qui ait jamais mis les pieds au Spanish Bit. Pearl, chérieJeszcze nie mieliśmy tu takiej pięknej dziewczyny
Ma belle- filleMoja synowa jest
Y a- t- il une raison à ce que votre belle- fille... se sente mal à l' aise en votre présence?Panie Sanyal, czy istnieje powód, dla którego pańska synowa mogłaby odczuwać dyskomfort przy panu?
Alors voici ma belle- filleWięc to jest moja synowa
Une amie de ma belle- fille qui gère les ressources humaines à Sacks m' a parlé d' un poste qui se libéraitNie, żebym uważała, że jest we mnie coś wspaniałego.No, poza chłopcami. Wychowałam dwójkę niesamowitych dzieci
Je vais embrasser la plus belle fille du Danemark!Nawet król Fryderyk nie stanie mi na drodze!
Afficher la page 1. Trouvé 7968 phrase phrases correspondant à belle fille.Trouvé dans 3,552 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.