prononciation: IPA: /ˈkøːr/  

Les traductions dans français:

 • maladie         
  (Noun  f) (noun   )
 • cœur         
  (Noun  m)
 • mal       
  (advb, noun, adjv   )
 • période       
  (Noun  f) (noun   )
 • sphère       
  (Noun  f) (noun   )
 • ère   
  (Noun  f) (noun   )
 • époque       
  (Noun  f) (noun   )

Expressions similaires dans le dictionnaire hongrois français. (19)

Addison-kór
maladie d'Addison
Alzheimer-kór
maladie d’Alzheimer; maladie d'Alzheimer
Basedow-kór
goitre exophtalmique
borna-kór vírusa
virus maladie de borna
Borna-kór vírusa
virus maladie de borna
chagas-kór
maladie de chagas
Chagas-kór
maladie de Chagas
Down-kór
syndrome de Down
Hansen-kór
maladie de Hansen; lèpre
hodgkin-kór
maladie de hodgkin
Hodgkin-kór
granulome; Maladie de Hodgkin
kergemarha-kór
maladie de la vache folle; encéphalopathie spongiforme bovine; esb
kor
âge; date; Âge; époque; ancienneté; ère; période; différence d’âge; temps; siècle; année
kórt megállapít
diagnostiquer
kör
milieu; circuit; cercle; tour; disque; rond; sphère; orbite; monde; arrondir; cycle
kőr
coeur; cœur
lyme-kór
maladie de lyme; borréliose
Lyme-kór
borréliose; maladie de lyme
Parkinson-kór
maladie de parkinson; maladie de Parkinson

    Voir la/les déclinaison(s)

Exemple de phrases avec "kór", mémoire de traduction

add example
hu A MIRAPEXIN idiopátiás Parkinson-kór okozta panaszok és tünetek kezelésére javallt.A betegség lefolyása során illetve a betegség késői szakaszában adható monoterápiaként vagy levodopával kombinálva, amikor a levodopa kezelés hatékonysága csökken/gyógyszerhatás rövidülés, vagy „ on-off ” jelenségek/és motoros fluktuációk lépnek fel
fr MIRAPEXIN est indiqué pour le traitement des symptômes et signes de la maladie de Parkinson idiopathique, en monothérapie (sans lévodopa) ou en association à la lévodopa, quand lorsqu au cours de l évolution de la maladie, au stade avancé, l effet de la lévodopa s épuise ou devient inconstant et que des fluctuations de l effet thérapeutique apparaissent (fluctuations de type fin de dose ou effets " on-off "
hu Parkinson-kór, a leggyakoribb nemkívánatos események A Mirapexinnel kezelt Parkinson kóros betegeknél leggyakrabban előforduló (≥ ‧ %) mellékhatások, melyek a placebóhoz képest gyakrabban jelentkenek az émelygés, mozgászavarok, hipotónia, szédülés, aluszékonyság, álmatlanság, székrekedés, hallucinációk, fejfájás és fáradtság voltak
fr Maladie de Parkinson, effets indésirables les plus fréquents Les effets indésirables les plus fréquement rapportés (‧ %) chez les patients atteints de maladie de Parkinson et dont la fréquence a été plus élevée sous MIRAPEXIN que sous placebo sont: nausées, dyskinésies, hypotension, étourdissements, somnolence, insomnie, constiaption, hallucinations, céphalées et fatigue
hu Az ‧-es típusú Gaucher-kórban a máj mérete ‧ %-kal, a lép mérete pedig ‧ %-kal csökkent egy év elteltével
fr Dans l étude portant sur la maladie de Gaucher de type ‧, la diminution du volume du foie était de ‧ % et la diminution du volume de la rate de ‧ % après un an
hu A Gaucher-kórban szenvedő terheseknél és azon betegeknél, akik teherbe kívánnak esni, minden egyes terhesség esetén kockázat-előny értékelést kell végezni
fr Chez les femmes enceintes atteintes de la maladie de Gaucher et chez celles qui envisagent une grossesse, le rapport bénéfice/risque doit être évalué au cas par cas
hu Így Alzheimer-típusú, valamint Parkinson-kórhoz társuló demenciában a rivasztigminnek előnyös hatása lehet a kolinerg zavar okozta kognitív deficitekre
fr La rivastigmine est donc susceptible d avoir un effet favorable sur les déficits cognitifs dépendants de ces voies cholinergiques au cours de la maladie d Alzheimer et d une démence associée à la maladie de Parkinson
hu A rotigotin nem ergot alkaloid származék D‧/D‧/D‧ dopamin agonista, a Parkinson-kór kezelésére
fr La rotigotine est un agoniste dopaminergique D‧/D‧/D‧ de type non ergoline destiné au traitement de la maladie de Parkinson
hu A klinikai vizsgálatok során nagyon gyakran jelentették a Parkinson-kór tünetegyüttesének és a hallucinációknak a romlását, gyakrabban, mint placebo-kezelés mellett (lásd ‧. ‧ pont), és a pszichotikus tünetek kezelésében az orális olanzapin nem volt hatékonyabb a placebónál
fr Au cours d essais cliniques, une aggravation de la symptomatologie parkinsonienne et des hallucinations ont été très fréquemment rapportées et de façon plus fréquente qu avec le placebo (voir rubrique ‧); l olanzapine orale n était pas plus efficace que le placebo dans le traitement des symptômes psychotiques
hu Az Alzheimer-kór minden társadalom számára jelentős gazdasági kihívás.
fr La maladie d'Alzheimer représente un défi économique majeur pour toutes les sociétés.
hu Átnéztem a kórtörténetét, és úgy tűnik, sosem vizsgálták Lyme- kórra
fr J' ai analysé vos antécédents médicaux, et il semble que vous n' ayez jamais été testé pour la maladie de Lyme
hu Kerülni kell az amantadin (a Parkinson kór kezelésére), a ketamin (általánosan alkalmazott érzéstelenítő szer) és a dextrometorfán (köhögés kezelésére használják) nevű gyógyszerkészítmények, valamint egyéb NMDA-antagonisták egyidejű alkalmazását
fr L utilisation associée d amantadine (pour traiter la maladie de Parkinson), de kétamine (une substance généralement utilisée comme anesthésique), de dextrométhorphane (généralement utilisé pour traiter la toux) et d autres antagonistes NMDA doit être évitée
hu Ha a beteg korrigált kreatinin clearance értéke ‧ ml/perc/‧, ‧ m‧, a gyógyszeradagolást napi egy ‧ mg-os kapszulával kell kezdeni I. típusú Gaucher-kór esetén és napi kétszer ‧ mg adaggal (‧ évnél fiatalabb betegek esetében a testfelszínhez viszonyítottan módosítva) C típusú Niemann-Pick-betegségben
fr Chez les patients avec clairance de la créatinine ajustée comprise entre ‧ et ‧ ml/min/‧m‧, l' administration de Zavesca doit être initiée à la dose d une gélule de ‧ mg par jour chez les patients atteints de la maladie de Gaucher de type ‧ et à la dose de ‧ mg deux fois par jour (adaptée en fonction de la surface corporelle chez les patients âgés de moins de ‧ ans) chez les patients atteints de la maladie de Niemann-Pick de type C
hu írásban. - Az állásfoglalás mellett szavaztam, mert fontos, hogy szembeszálljunk az Alzheimer-kórral Európában.
fr par écrit. - (EN) J'ai voté en faveur de cette résolution en raison de l'importance de lutter contre la maladie d'Alzheimer en Europe.
hu A glükozilceramid-szintáz ezen a gátló tulajdonsága képezi a szubsztrátredukciós terápia alapját a Gaucher-kór kezelésében
fr L action inhibitrice sur la glucosyl-céramide synthétase justifie l utilisation d une thérapie de réduction du substrat pour le traitement de la maladie de Gaucher
hu Bár az Alzheimer-kórt 1906-ban fedezték fel, a demencia területén speciális jelenségnek számít: még mindig nem ismerjük az okát, és nem tudjuk gyógyítani.
fr Même si la maladie d'Alzheimer a été découverte en 1906, il y a un phénomène particulier dans tout le domaine de la démence: nous n'en connaissons toujours pas la cause et n'avons toujours pas de remède.
hu Az értékelési eljárás során aggályok merültek fel a ‧ mg adagban adott etorikoxib hosszú távú biztonságosságával kapcsolatban a Bechterew-kórban szenvedő betegeknél
fr Au cours de l évaluation de la procédure, des inquiétudes ont été soulevées à propos de la sécurité à long terme d étoricoxib ‧ mg chez les patients atteints de SA
hu A Wilson-kór (hepatolenticularis degeneratio) autoszomális recesszív módon öröklődő anyagcsere defektus, melyben a réz epével történő kiválasztása kóros
fr La maladie de Wilson (dégénérescence hépatolenticulaire) est un déficit métabolique autosomal récessif de l excrétion hépatique du cuivre dans la bile
hu A Parkinson-kór a dopamin nevű anyag alacsony szintje okozza az agyban
fr La maladie de Parkinson est causée par la diminution de la concentration d une substance, appelée la dopamine, dans le cerveau
hu Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Először is köszönöm hozzászólásaikat a jelentéshez, amelyet a Parlament kíván előterjeszteni az Alzheimer-kórról és más demenciákról.
fr Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, je commencerai par exprimer ma gratitude pour toutes les remarques relatives au rapport sur la maladie d'Alzheimer et les autres démences, présenté par le Parlement.
hu Végezetül, a Tanács különösen elkötelezett egy másik betegség elleni küzdelem iránt, amely szintén a neurodegeneratív betegségek, a neurológiai fejlődési zavarok és a nem pszichiátriai jellegű agyi megbetegedések közé tartozik, ez pedig az Alzheimer-kór.
fr Enfin, le Conseil s'est particulièrement engagé dans la lutte contre une autre maladie du groupe des maladies neurodégénératives, des troubles de développement neurologique et des maladies cérébrales non psychiatriques, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer.
hu Kérjük értesítse orvosát, ha MAO gátlókat (pl. depresszió ellen ható moclobemidot vagy Parkinson kór ellen alkalmazott szelegilint) szed vagy szedett az utóbbi ‧ napban
fr Si vous prenez des inhibiteurs de la MAO (par exemple moclobémide dans le traitement de la dépression ou sélégiline pour le traitement de la maladie de Parkinson) ou en avez pris au cours des ‧ derniers jours, signalez-le à votre médecin
hu Parkinson-kór Parkinson-kóros betegeknél a dopamin-agonista kiváltotta pszichózis kezelésére az olanzapin alkalmazása nem javasolt
fr Maladie de Parkinson L administration de l olanzapine à des patients parkinsoniens atteints de psychoses médicamenteuses (agonistes dopaminergiques) est déconseillée
hu A Prometax hatással lehet az ún. antikolinerg (gyomorgörcs oldására vagy a Parkinson-kór kezelésére vagy az ún. utazási betegség megelőzésére használatos) gyógyszerkészítményekre
fr Prometax peut interférer avec des médicaments anticholinergiques (médicaments utilisés pour soulager des crampes d estomac ou des spasmes, traiter une maladie de Parkinson ou prévenir le mal des transports
hu Az Alzheimer-kórra és más demenciákra irányuló európai kezdeményezés (‧/‧(INI
fr Initiative européenne sur la maladie d’Alzheimer et les autres démences (‧/‧(INI
hu Az Alzheimer-kór kialakulásának ötéves késleltetése a betegség előfordulási arányának 50%-os csökkenését jelenti, ezért üdvözlöm, hogy az Európai Bizottság a megelőzésre és a korai felismerésre kíván összpontosítani.
fr Étant donné qu'il y a un délai de cinq ans avant l'apparition de la maladie d'Alzheimer, le taux de prévalence est réduit de moitié. Je salue donc l'attention que la Commission porte à la prévention et au dépistage précoce.
hu A Stalevo-t a Parkinson-kór kezelésére alkalmazzák
fr Stalevo est un médicament destiné au traitement de la maladie de Parkinson
Afficher la page 1. Trouvé 1023 phrase phrases correspondant à kór.Trouvé dans 0,552 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.