prononciation: IPA: /ˈkøːr/  

Les traductions dans français:

 • maladie         
  (Noun  f) (noun   )
 • cœur         
  (Noun  m)
 • mal       
  (advb, noun, adjv   )
 • période       
  (Noun  f) (noun   )
 • sphère       
  (Noun  f) (noun   )
 • ère   
  (Noun  f) (noun   )
 • époque       
  (Noun  f) (noun   )

Expressions similaires dans le dictionnaire hongrois français. (15)

Alzheimer-kór
maladie d’Alzheimer
Basedow-kór
goitre exophtalmique
borna-kór vírusa
virus maladie de borna
chagas-kór
maladie de chagas
Chagas-kór
maladie de Chagas
Down-kór
syndrome de Down
Hansen-kór
maladie de Hansen; lèpre
hodgkin-kór
maladie de hodgkin
kergemarha-kór
maladie de la vache folle; encéphalopathie spongiforme bovine
kor
âge; date; Âge; époque; ancienneté; ère; période
kórt megállapít
diagnostiquer
kör
milieu; circuit; cercle; tour; disque; rond; sphère; orbite; monde; arrondir; cycle
kőr
coeur; cœur
lyme-kór
maladie de lyme; borréliose
Parkinson-kór
maladie de parkinson

    Voir la/les déclinaison(s)

Exemple de phrases avec "kór", mémoire de traduction

add example
hu Közel 10 millió európai szenved mentális betegségekben, különösen Alzheimer-kórban.
fr par écrit. - Près de 10 millions d'Européens souffrent de troubles mentaux, notamment de la maladie d'Alzheimer.
hu A belső kórról te is sokat tudsz, nem igaz, Remus?
fr La folie intérieure, tu connais, Remus
hu Paget-kórban az Alcasta-t összesen ‧ beteg bevonásával vizsgálták két tanulmányban, amelyben a rizedronáttal (egy másik biszfoszfonát) hasonlították össze egy hat hónapig tartó időszak során
fr S' agissant de la maladie de Paget, Aclasta a été étudié sur ‧ patients au total, au cours de deux études, dans lesquelles il a été comparé au risédronate (autre bisphosphonate) sur une période de six mois
hu I. típusú Gaucher-kórban szenvedő felnőtt betegek kezelése esetén az ajánlott kezdő dózis napi háromszor ‧ mg
fr La dose initiale recommandée pour le traitement des patients adultes souffrant de la maladie de Gaucher de type I est de une gélule de ‧ mg trois fois par jour
hu Európában 9,9 millió ember szenved demenciában, többségük Alzheimer-kórban.
fr En Europe, 9,9 millions de personnes souffriraient de démence dont la maladie d'Alzheimer pour la majorité d'entre eux.
hu Ha nem kezelik a kórt, halálos!
fr Si vous ne traitez pas la maladie, c' est mortel, Ok?
hu Kérjük az orvosokat és az egészségügyi szakdolgozókat, hogy a Gaucher-kórban szenvedőket, köztük a betegség krónikus neuropátiás tüneteit mutatókat is jelentsék be az „ ICGG Gaucher Registry ” nyilvántartásba (lásd az ‧. ‧. pontban
fr Le personnel médical et soignant est encouragé à enregistrer les patients souffrant d une maladie de Gaucher, y compris ceux présentant des manifestations neuronopathiques chroniques de la maladie, dans le « Registre ICGG de Gaucher » (voir rubrique
hu hangsúlyozza, hogy kutatásokat kell előmozdítani az idegrendszeri degeneratív betegségek és egyéb korral összefüggő mentális betegségek megelőzése és ellátása terén, illetve hogy a Bizottság jövőbeni tevékenységeinek és javaslatainak különbséget kell tenniük az Alzheimer-kór vagy hasonló idegrendszeri degeneratív betegségek és a mentális betegségek egyéb formái között
fr rappelle la nécessité de promouvoir les recherches relatives à la prévention et au traitement des troubles neurodégénératifs ou des maladies mentales liées à l'âge; insiste sur la nécessité, dans la perspective d'une future action ou proposition de la Commission, de distinguer la maladie d'Alzheimer et les maladies neurodégéneratives apparentées des autres maladies mentales
hu Két vizsgálatban tanulmányozták a Neupro hatékonyságát az idiopátiás Parkinson-kór jeleinek és tüneteinek kezelésére.A olyan betegeken végeztek, akik nem részesültek egyidejűleg dopamin agonista terápiában, és soha nem kaptak L-dopa kezelést, vagy a megelőző L-dopa kezelés ≤‧ hónapos időtartamú volt
fr Deux études portant sur l efficacité de Neupro pour le traitement des signes et symptômes de la maladie de Parkinson idiopathique ont été réalisées chez des patients qui ne recevaient aucun traitement concomitant par un agoniste de la dopamine et qui n avaient jamais reçu de L-dopa ou dont le traitement antérieur par L-dopa avait été à ‧ mois
hu A klinikai fejlesztésre vonatkozó szabályozási követelmények is szigorodtak, miközben a kutatás-fejlesztés terén bonyolultabb betegségek és terápiás területek, pl. a rák, az Alzheimer-kór stb. kerültek előtérbe
fr Les exigences règlementaires en matière de développement clinique sont également devenues plus importantes tandis que la recherche et développement concentrent leurs efforts vers des maladies plus complexes et des domaines thérapeutiques, tels que le cancer, la maladie d'Alzheimer, et autres
hu Parkinson-kór
fr Maladie de Parkinson
hu A levodopa emeli a dopamin mennyiségét és ílymódon csökkenti a Parkinson-kór tüneteit
fr La lévodopa augmente les quantités de dopamine et réduit ainsi les symptômes de la maladie de Parkinson
hu A rotigotin nem ergot alkaloid származék D‧/D‧/D‧ dopamin agonista, a Parkinson-kór kezelésére
fr La rotigotine est un agoniste dopaminergique D‧/D‧/D‧ de type non ergoline destiné au traitement de la maladie de Parkinson
hu Becslések szerint Európában közel 10 millió ember szenved demenciában, többségük Alzheimer-kórban.
fr par écrit. - En Europe et selon les estimations, près de 10 millions de personnes souffriraient de démence, et pour la majorité d'entre elles, de la maladie d'Alzheimer.
hu A Parkinson-kór vonatkozásában a Sifrol-t öt fő vizsgálatban, összesen ‧ betegen tanulmányozták
fr Dans la maladie de Parkinson, Sifrol a été étudié dans le cadre de cinq études principales incluant ‧ patients
hu Demenciában szenvedő Parkinson-kóros betegeknél az olanzapin egyidejű alkalmazása Parkinson-kór elleni gyógyszerekkel nem javasolt (lásd ‧. ‧ pont
fr L utilisation concomitante de l olanzapine et de médicaments anti-parkinsonien chez les patients atteints de la maladie de parkinson et de démence est déconseillée (voir rubrique
hu Ilyen esetben, tüneteinek megfelelő kontrollálása érdekében lehet, hogy orvosának módosítania kell egyéb, Parkinson-kór ellen szedett gyógyszereit, különös tekintettel a levodopára
fr Dans ce cas, votre médecin devra peut-être ajuster la posologie de vos autres médicaments antiparkinsoniens, la lévodopa en particulier, pour conserver un contrôle suffisant de vos symptômes
hu A neurodegeneratív betegségek, különösen az Alzheimer-kór elleni küzdelemre irányuló kutatás közös programozásáról (szavazás)
fr Programmation conjointe des activités de recherche pour lutter contre les maladies neurodégénératives, en particulier la maladie d'Alzheimer (vote)
hu • A Zavesca az enyhe és középsúlyos I. típusú gaucher-kór kezelésére használt
fr Zavesca est utilisé pour traiter la maladie de Gaucher de type ‧ légère à modérée
hu Ebben az esetben lehet, hogy kezelőorvosának módosítania kell a Parkinson-kór ellen szedett egyéb gyógyszereit, különös tekintettel a levodopára, tüneteinek megfelelő kontrollálása érdekében
fr Dans ce cas, votre médecin devra peut-être ajuster la posologie de vos autres médicaments antiparkinsoniens, la lévodopa en particulier, pour conserver un contrôle suffisant de vos symptômes
hu A hatásosság fő mértéke egy, a Parkinson-kór súlyosságának mérésére használatos, szabvány kérdőív szerinti pontértékekben, a kezelés kezdete és vége közötti időszakban bekövetkezett változás volt
fr La principale mesure d efficacité était l évolution des scores avant et après le traitement, établis à l aide d un questionnaire standard utilisé pour mesurer la sévérité de la maladie de Parkinson
hu Tárgy: Európai szintű fellépés az Alzheimer-kór elleni küzdelem terén
fr Objet: Action communautaire contre la maladie d'Alzheimer
hu E tények figyelembevételével, amelyekről e dokumentum megfelelően beszámol, az Alzheimer-kórra vonatkozóan nemcsak konkrét nemzeti terveket és stratégiákat kell kialakítani, ami elengedhetetlen, hanem európai szinten egy olyan eszközt is, amely e területen előmozdítja az európai kutatás hatékony összehangolását.
fr Il ressort de ces éléments, qui sont bien décrits dans le document, qu'il est nécessaire non seulement d'élaborer des plans et des stratégies nationaux de lutte contre la maladie d'Alzheimer, qui sont essentiels, mais également un instrument au niveau européen qui encourage la coordination efficace de la recherche européenne dans ce domaine.
Afficher la page 1. Trouvé 1023 phrase phrases correspondant à kór.Trouvé dans 1,054 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.