Les traductions dans français:

  • Herzele   
    (ProperNoun  )
     
    Herzele (België)
  • Herzeele   

Exemple de phrases avec "Herzele", mémoire de traduction

add example
nl De heer BORLOO, Deef, te ‧ Herzele
fr BORLOO, Deef, à ‧ Herzele
nl Lievens, Johan, te Herzele
fr Lievens, Johan, à Herzele
nl De Lange, H., wonende te Herzele, voor een termijn van vijf jaar met ingang van ‧ september
fr De Lange, H., domicilié à Herzele, pour un terme de cinq ans prenant cours le ‧er septembre
nl is de heer Buyse, Ch., wonende te Herzele, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, voor een termijn eindigend op ‧ augustus
fr Buyse, Ch., domicilié à Herzele, est nommé juge consulaire au tribunal de commerce de Bruxelles, pour un terme expirant le ‧ août
nl regel ‧, is de vacante plaats van griffier bij het vredegerecht van het kanton Zottegem-Herzele geannuleerd
fr ligne ‧, la place vacante de greffier à la justice de paix du canton de Zottegem-Herzele, est annulée
nl Jean-Marie Van Herzeele (directeur van het moedertehuis « Le Foyer familial » te Charleroi
fr Jean-Marie Van Herzeele (directeur de la maison maternelle « Le Foyer familial » à Charleroi
nl Aalter, Assenede, Brakel, De Pinte, Deinze, Dentergem, Destelbergen, Eeklo, Evergem, Gavere, Gent, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kaprijke, Kluisbergen, Knesselare, Kruishoutem, Laarne, Lierde, Lochristi, Lovendegem, Maarkedal, Maldegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Nevele, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Laureins, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Martens-Latem, Waarschoot, Wetteren, Wortegem-Petegem, Zelzate, Zingem, Zomergem, Zottegem, Zulte, Zwalm
fr Aalter, Assenede, Audenarde, Brakel, De Pinte, Deinze, Dentergem, Destelbergen, Eeklo, Evergem, Gand, Gavere, Grammont, Herzele, Horebeke, Kaprijke, Kluisbergen, Knesselare, Kruishoutem, Laarne, Lierde, Lochristi, Lovendegem, Maarkedal, Maldegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Nevele, Oosterzele, Renaix, Sint-Laureins, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Martens-Latem, Waarschoot, Wetteren, Wortegem-Petegem, Zelzate, Zingem, Zomergem, Zottegem, Zulte, Zwalm
nl Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem, Zwalm
fr Audenarde, Brakel, Grammont, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Renaix, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem, Zwalm
nl HERZEEL Albert, Brandweerman bij de brandweerdienst van Ninove, met ingang van ‧ april
fr HERZEEL Albert, Sapeur-pompier au service d'incendie de Ninove, à la date du ‧ avril
nl bij het vredegerecht van het kanton Zottegem-Herzele
fr à la justice de paix du canton de Zottegem-Herzele
nl HERZEEL Ronny (Aalst, ‧/‧) adjunct van de directeur ranginneming
fr HERZEEL Ronny (Alost, ‧/‧) adjoint du directeur prise de rang
nl De kantons Geraardsbergen-Brakel, Oudenaarde-Kruishoutem, Ronse en Zottegem-Herzele vormen een gerechtelijk arrondissement
fr Les cantons d'Audenarde-Kruishoutem, de Grammont-Brakel, de Renaix et de Zottegem-Herzele forment un arrondissement judiciaire
nl ° het op de bijlage ‧ van dit besluit met de code BE‧ aangemerkte gebied, bekend onder de naam « Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen », en gelegen in de gemeenten Aalst, Anzegem, Asse, Brakel, Denderleeuw, Galmaarden, Geraardsbergen, Gooik, Hekelgem, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Liedekerke, Lierde, Maarkedal, Ninove, Opwijk, Oudenaarde, Ronse, Roosdaal, Sint-Lievens-Houtem, Ternat, Wortegem-Petegem, Zottegem, Zwalm, Zwevegem
fr ° la zone marquée du code BE‧ à l'annexe ‧ au présent arrêté, connue sous le nom « Bois des Ardennes flamandes et autre bois du Sud de la Flandre » et située sur le territoire des communes d'Alost, Anzegem, Asse, Brakel, Denderleeuw, Gammerages, Grammont, Gooik, Hekelgem, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Liedekerke, Lierde, Maarkedal, Ninove, Opwijk, Oudenaarde, Renaix, Roosdaal, Sint-Lievens-Houtem, Ternat, Wortegem-Petegem, Zottegem, Zwalm en Zwevegem
nl Herzele, Sint-Lievens-Houtem, vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Zottegem en te Herzele
fr Herzele, Sint-Lievens-Houtem, forment un canton judiciaire dont les sièges sont établis à Zottegem et à Herzele
nl Bij koninklijk besluit van ‧ april ‧ is voorgeschreven dat de bepalingen van de wetten van ‧ april ‧, van ‧ mei ‧ en van ‧ mei ‧, gewijzigd bij de domaniale wet van ‧ juli ‧ en de wet van ‧ juli ‧ inzake onteigening ten algemene nutte, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door de Regie der Gebouwen op het grondgebied van de gemeente Herzele en dit met het oog op de optimalisering van de werking van het Ministerie van Financiën en de Rijkswacht
fr L'arrêté royal du ‧ avril ‧ prescrit que les dispositions des lois du ‧ avril ‧, du ‧ mai ‧ et du ‧ mai ‧, modifiées par la loi domaniale du ‧ juillet ‧ et par la loi du ‧ juillet ‧ relative aux expropriations pour cause d'utilité publique, doivent être appliquées pour les expropriations à effectuer par la Régie des Bâtiments sur le territoire de la commune de Herzele en vue d'optimiser le fonctionnement du ministère des Finances et de la gendarmerie
nl Van Cauter, C., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Herzele
fr démission honorable de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Herzele, est accordée, à sa demande, à Mme Van Cauter, C
nl De volgende beschikkingen inherent aan de opgerichte motorbrigade worden tussen de vermeldingen betreffende Genk en Herzele ingevoegd
fr Les dispositions suivantes inhérentes à la brigade motorisée créée sont à insérer entre les mentions relatives à Genk et à Herzele
nl Viviane Van Herzele
fr Mme Viviane Van Herzele
nl Gemeente Herzele
fr Commune d'Herzele
nl De heer VAN ASSELT Herman, bestuurschef bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu wonende te Herzele, met uitwerking op
fr VAN ASSELT Herman, chef administratif au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement domicilié à Herzele, avec effet rétroactif au
nl Aan de heer STEVENS Eric, te Herzele, wordt op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn mandaat van vast lid van de commissie der verbruikscoöperaties
fr STEVENS Eric, à Herzele est déchargé à sa demande de son mandat de membre effectif de la commission des coopératives de consommation
nl UYTTERHAEGEN Sanny te Herzele
fr Mme UYTTERHAEGEN Sanny à Herzele
nl LIEVENS Johan, te Herzele
fr LIEVENS Johan, à Herzele
nl worden de heren Philippe DUMORTIER, te Doornik, en Johan LIEVENS, te Herzele, als vertegenwoordigers van een werknemers-organisatie, tot plaatsvervangende leden benoemd van dit comité, respectievelijk ter vervanging van Mevr
fr Philippe DUMORTIER, à Tournai, et Johan LIEVENS, à Herzele, sont nommés, en qualité de représentants d'une organisation de travailleurs, membres suppléants de cette commission, en remplacement respectivement de Mme Marie-Claire VANDERKELEN, à Genappe, et M
nl de heer Robert HERZEELE Adjunct-directeur-generaal
fr Robert HERZEELE, Directeur général adjoint
Afficher la page 1. Trouvé 68 phrase phrases correspondant à Herzele.Trouvé dans 0,214 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.