prononciation:    

Les traductions dans français:

 • alphabet       
  (Noun  m) (noun   )
   
  de lettertekens van een taal
   
  Ensemble complet et normalisé de lettres, qui représentent chacune un phonème d'une langue parlée.
   
  Een complete gestandaardiseerde set letters waarvan elke ruwweg een foneem van een gesproken taal representeert.
 • abc   

Picture dictionary

alphabet
alphabet

Expressions similaires dans le dictionnaire néerlandais français. (10)

Arabisch alfabet
alphabet arabe
cyrillisch alfabet
alphabet cyrillique
fonetisch alfabet
alphabet phonétique; transcription phonétique
grieks alfabet
alphabet grec
Hebreeuws alfabet
alphabet hébreu
Internationaal Fonetisch Alfabet
alphabet phonétique international; Alphabet phonétique international; API
latijns alfabet
écriture latine
Latijns alfabet
alphabet latin
Latijnse alfabet
alphabet latin
Thais alfabet
alphabet thaï

Exemple de phrases avec "alfabet", mémoire de traduction

add example
nl Letters van het alfabet?
fr Des lettres de l' alphabet?
nl Een Esperantotekst wordt fonetisch geschreven door middel van het alfabet met 28 letters.
fr L'espéranto s'écrit phonétiquement grâce à un alphabet de 28 lettres.
nl dat de Europese Raad voorts heeft geoordeeld dat de gemeenschappelijke munt in alle officiële talen van de Europese Unie dezelfde naam moet hebben, rekening houdend met het bestaan van verschillende alfabetten
fr que le Conseil européen a, en outre, estimé que le nom de la monnaie unique devait être le même dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, en tenant compte de l'existence des différents alphabets
nl En denkt u ook eens aan zo'n grote schilder als Marc Chagall, die Europese joodse schilder, die in zijn oeuvre onder meer het religieuze karakter van de Europeanen heeft uitgebeeld en stelde dat de schilders hun penseel hebben gedoopt in het kleurrijke alfabet van de hoop, namelijk de Heilige Schrift.
fr Comment, par ailleurs, ne pas citer un grand peintre tel que Marc Chagall, peintre européen et juif qui s'est consacré à représenter la spiritualité des Européens, et qui a confirmé que les peintres ont trempé leurs pinceaux à l'alphabet coloré de l'espoir que sont les Saintes écritures.
nl Dat is het elementaire alfabet dat volgens de quantummechanica trilt.
fr C'est l'alphabet élémentaire et cet alphabet vibre en mécanique quantique.
nl dat de Europese Raad voorts geoordeeld heeft dat de gemeenschappelijke munt in alle officiële talen van de Gemeenschap dezelfde naam moet hebben, rekening houdend met het bestaan van verschillende alfabetten
fr que le Conseil européen a, en outre, estimé que le nom de la monnaie unique devait être le même dans toutes les langues officielles de l
nl herinnert eraan dat voor het bevorderen van meertaligheid gebruik moet worden gemaakt van informatie- en communicatietechnologieën en benadrukt om die reden de rol van de relevante internationale standaard (ISO ‧) – die een codering biedt voor alle tekens van de alfabetten van alle talen – en dringt aan op het gebruik daarvan in de bestuurssystemen en media in Europa en in de lidstaten
fr rappelle que les technologies de l'information et de la communication doivent être utilisées pour promouvoir le multilinguisme et souligne par conséquent l'importance du rôle et de l'utilisation de la norme internationale appropriée (ISO ‧)- qui permet la représentation des alphabets de toutes les langues- dans les médias et les systèmes administratifs européens et des États membres
nl Het communistische bewind in China heeft de laatste halve eeuw een systematisch beleid van culturele genocide gevoerd tegen minderheidsvolken zoals de Tibetanen en de Oejgoeren, met maatregelen als het onder dwang siniseren van Oejgoerse namen, het afschaffen van lessen in de Oejgoerse taal in het hoger onderwijs, vernietiging van het Oejgoerse culturele erfgoed in Kasjgar en andere steden, het verbranden van tienduizenden boeken in de Oejgoerse taal, het met geweld doorvoeren van een verandering van het Oejgoerse alfabet- maar liefst driemaal in de afgelopen vier decennia!- en het discrimineren tegen scholen in de Oejgoerse taal ten gunste van Chinese scholen, om maar enkele voorbeelden te noemen
fr Depuis un demi-siècle, le régime communiste au pouvoir en Chine mène systématiquement, contre des minorités comme les Tibétains et les Ouighours, une politique de génocide culturel assortie de mesures telles que la sinisation des noms ouighours, la suppression de l'enseignement du ouighour dans l'enseignement supérieur, la destruction de l'héritage culturel ouighour à Kashgar et dans d'autres villes, la destruction par le feu de dizaines de milliers d'ouvrages en ouighour, la modification forcée de l'alphabet ouighour à trois reprises en quarante ans et la discrimination des établissements scolaires fonctionnant en ouighour au profit des établissements fonctionnant en chinois, et ce pour ne donner que quelques exemples
nl NCB’s bij het rapporteren van bijwerkingen aan de ECB het Romeinse alfabet gebruiken
fr les BCN utilisent l’alphabet romain lors de la déclaration des mises à jour à la BCE
nl Als ik het alfabet kon herschikken, dan zette ik nog steeds T voor U.
fr Si je pouvais réordonner l'alphabet, je mettrais le U et le I l'un à côté de l'autre.
nl dat de Europese Raad voorts geoordeeld heeft dat de gemeenschappelijke munt in alle officiële talen van de Europese Unie dezelfde naam moet hebben, rekening houdend met het bestaan van verschillende alfabetten
fr que le Conseil européen a, en outre, estimé que le nom de la monnaie unique devait être le même dans toutes les langues officielles de l
nl "A" is de eerste letter van het alfabet.
fr « A » est la première lettre de l'alphabet.
nl Nu ken ik het alfabet
fr Maintenant, je connais mon alphabet
nl de naam van het product ΞΥΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ of ΞΙΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ (of/en in Latijns schrift XYGALO SITEIAS of XIGALO SITEIAS), gevolgd door Beschermde oorsprongsbenaming of het equivalent in een andere taal (Latijns of ander alfabet
fr le nom du produit XYGALO SITEIAS ou XIGALO SITEIAS (en caractères grecs et/ou latins), suivi de l’indication Appellation d’origine protégée ou/et de l’expression correspondante dans une autre/d’autres langue(s), au cas où le nom du produit est écrit en caractères latins ou autres et
nl Diacritische en bijzondere tekens in het Latijnse alfabet (ISO ‧:‧) (‧e uitgave
fr Signes diacritiques et signes particuliers à l'alphabet latin (ISO ‧:‧) (‧e édition
nl Nicolas bedoelt dat de romanisering van het Cyrillische alfabet net zo mooi is als de zon, die de ogen verbrandt wanneer je ernaar kijkt.
fr Nicolas veut dire que la romanisation de l'alphabet cyrillique est aussi belle que le soleil, qui brûle les yeux quand on le regarde.
nl dat de Europese Raad voorts geoordeeld heeft dat de gemeenschappelijke munt in alle officiële talen van de Europese Unie dezelfde naam moet hebben, rekening houdend met het bestaan van verschillende alfabetten
fr que le Conseil européen a, en outre, estimé que le nom de la monnaie unique devait être le même dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, en tenant compte de l'existence des différents alphabets
nl Dat nieuwe alfabetisme moet vele volwassenen worden bijgebracht, te beginnen bij het alfabet.
fr De nombreux adultes devront passer par cette néo-alphabétisation en partant de zéro.
nl Overwegende dat de voorschriften betreffende met name de omschrijving moeten voorzien in bepalingen inzake preventie van frauduleuze handelingen, communautaire sancties bij onjuiste etikettering, gebruik van talen, met name wanneer er verschillende alfabetten in het spel zijn, en het gebruik van merken, met name wanneer die verwarring bij de consument zouden kunnen stichten
fr les règles concernant notamment la désignation doivent prévoir des dispositions en matière de prévention de pratiques frauduleuses, de sanctions au niveau communautaire à appliquer en cas d
nl Het Esperanto-alfabet bevat achtentwintig letters: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.
fr L’alphabet de l'espéranto comprend vingt huit lettres : a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.
nl voldoen aan EN ‧ voor de tekenset: Latijns alfabet nr. ‧-‧ (ISO ‧-‧ tot en met
fr conformité à la norme EN ‧ pour ce qui est du jeu de caractères: alphabets latins nos ‧ à ‧ (ISO ‧-‧ à
nl Hindi (westers alfabet
fr Indien romanisé
Afficher la page 1. Trouvé 111 phrase phrases correspondant à alfabet.Trouvé dans 0,204 ms.Les mémoires de traduction sont créés par des humains, mais aligné par ordinateur, ce qui pourrait provoquer des erreurs. Ils viennent de plusieurs sources et ne sont pas vérifiées. Soyez averti.